Forskningsdata

I forskning må man alltid holde fokus på dataflyten ved å planlegge datahåndtering og kontrollere de ulike stegene fra begynnelsen til avslutning i prosjektet.  Her finnes informasjon om datafangstmetoder, programvarer og steder for lagring og arkivering.

Retningslinjer for forskningsdata ved HINN

Retningslinjene beskriver oppgaver, forpliktelser og ansvarsfordeling ved håndtering av forskningsdata, og eierskapet mens prosjektet pågår og etterpå. Kunstnerisk utviklingsarbeid følger egne nasjonale retningslinjer.

Felles ansvar for informasjonssikkerhet i forskning

Høgskolen i Innlandet som institusjon eier alle forskingsdata som skapes i prosjekt der enkeltforsker eller forskningsgruppe ved HINN er prosjektleder. Mens prosjektet pågår er HINN ansvarlig for å ha tilgjengelig sikre og brukervennlig IT-infrastruktur og gode informasjons- og veiledningsressurser. Egeninitierte opplegg rundt innsamling og lagring av aktive forskningsdata er ikke mulig .