HINN-bibliotek fikk Erasmus+-millioner

Biblioteket på studiested Elverum har fått fire millioner kroner i EU-midler over tre år for å bidra til å skape bedre biblioteker i flere afrikanske land.

Bilde av tre stykker som jubler over støtte til prosjekt

En meget fornøyd gjeng på Høgskolebiblioteket som har fått millionstøtte fra Erasmus+ til stort prosjekt. (F.v.) Elin Opheim, Anna Løken og Mahmood Khosrowjerdi.

Foto: HINN/Ole-André Lagmandokk

– Prosjektet vil vekke stor interesse i bibliotekmiljøer, og ha ringvirkninger for bibliotekenes arbeid med støtte til forskning, undervisning og veiledning, sier en meget glad og fornøyd universitetsbibliotekar på biblioteket i Elverum, Elin Opheim.

Hun har sammen med førstebibliotekar Mahmood Khosrowjerdi på samme bibliotek ledet arbeidet med søknaden til EU-programmet Erasmus+. Tittelen på prosjektet er «NIAGARA: Navigating the digital landscape: universities partnering for change».

– Det er unikt at en søknad fra denne delen av organisasjon vår når opp. Så langt vi kjenner til, er det første gang bibliotekutvikling er i sentrum for et Erasmus+-prosjekt, sier Opheim. 

Skal lede mange partnere

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

Prosjektet som det nå er innvilget støtte til retter seg mot finansiering for prosjekter i Afrika sør for Sahara. 

Partnere i prosjektet er bibliotek og bibliotekutdanninger fra HINN, OsloMet, Jagiellonska university (Polen), University of Zambia, University of Barotseland (Zambia), University of Dar es Salaam (Tanzania) og Sokoine Agricultural university (Tanzania).

– Hovedmålet med prosjektet er å bruke samarbeidet mellom partnerne i Zambia, Tanzania, Polen og Norge til å forbedre og utvide informasjonstjenester gjennom å utvikle bibliotekenes teknologiske infrastruktur og bibliotekarenes digitale kompetanse, forteller Elin Opheim.

Logo erasmus+

I tillegg til dette skal prosjektet blant annet undersøke dagens digitale kompetanse i bibliotekene og bibliotekutdanningene, og lage og implementere kurs som trengs for effektiv levering av bibliotek- og informasjonstjenester.

– Dette vil komme alle studenter og ansatte til gode og sikre inkluderende og likeverdig tilgang til bibliotek- og informasjonstjenester i partnerlandene i Afrika, forteller Opheim.

Vil gjøre høgskolen mer synlig

For bibliotekene i Tanzania og Zambia skal prosjektet de har blitt med på forhåpentligvis gi helt konkrete effekter.

Det vil det gjøre i form av anskaffelse av utstyr som PC-er og trådløst internett, men også utstyr som gjør bibliotekene mer tilgjengelige for studenter og ansatte med funksjonsnedsettelser.

Kunnskap fra prosjektet vil gi informasjon til beslutningstakere og ledere innen høyere utdanning. Det samme gjelder myndighetene i regioner som ønsker å øke innbyggernes digitale kompetanse og utjevne digitale skiller.

I tillegg vil resultatene fra det treårige prosjektet kunne overføres til andre bibliotek og bibliotekutdanninger, og bidra til diskusjoner og forskning på spørsmål knyttet til åpen tilgang og tilgjengelighet.

Illustrasjon fra en av arbeidspakkene som skal gjennomføres
Tankene bak en av arbeidspakkene som skal gjennomføres i prosjektet. (Prosjektillustrasjon)

– Hva betyr dette for Høgskolen i Innlandet?

– Prosjektet vil markedsføre Høgskolen i Innlandet gjennom konferansepresentasjoner og publikasjoner, og høgskolen blir profilert på prosjektets hjemmeside, forteller biblioteksdirektør Anna Løken.

Høgskolen måles blant annet på forskning, og bibliotekets forskningsstøtte kan utvikles gjennom kunnskap fra dette prosjektet.

– Partnerne utgjør et viktig nettverk med muligheter for fremtidig samarbeid, noe som kan være nyttig for høgskolen generelt, sier biblioteksdirektøren.

Løken legger heller ikke skjul på at dette prosjektet kanskje også kan ha noe å si for en viss søknad som skal sendes i høst.

– Timingen er god for universitetssøknaden vil jeg tro, sier Løken og smiler.

Kontaktinformasjon:

Bilde av Elin Opheim
Universitetsbibliotekar
E-post
elin.opheim@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 11

Bilde av Mahmood Khosrowjerdi
Førstebibliotekar
E-post
mahmood.khosrowjerdi@inn.no
Telefon
+47 62 51 77 16

Bilde av Anna Løken
Biblioteksdirektør
E-post
anna.loken@inn.no
Telefon
+47 62 43 01 52

Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. okt. 2022 13:40 - Sist endret 5. okt. 2022 13:51