Disse tjenestene tilbyr biblioteket

Bibliotekene våre har en rekke studentrettede tjenester som kan hjelpe på veien mot å få karakteren du ønsker deg. Her får du en oversikt over hva biblioteket kan hjelpe deg med.

To ansatte på biblioteket i dialog.

Studenvakt Rolf Jakob Thommesen og universitetsbibliotekar Henriette Frisenberg Sundgaard bistår mange studenter på bibliotekene våre. 

– Du kan spare både tid og penger på å benytte deg av biblioteket, samtidig som det er et nyttig redskap opp mot eksamen eller i forbindelse med skriving av større oppgaver. Min erfaring tilsier at det er mange studenter som ikke er klar over hva biblioteket kan bistå med, sier Reka Hodgyai, som kombinerer studier innen PPU med å jobbe som studentvakt ved biblioteket på Elverum.

Portrett Reka Hodgyai.
Reka Hodgyai kombinerer studier med jobb som studentvakt. Foto : HINN. 

En god studieplass

Biblioteket fungerer ypperlig som studie- og arbeidsplass. Her får du tilgang til PCer, grupperom og trådløst nettverk, samt mulighet for å ta utskrift og kopiere. Du kan låne pensumbøker, finne relevante artikler og tidsskrifter i Oria, få hjelp med oppgaveskriving og søketips om du har behov for vitenskapelige artikler eller annen litteratur. I tillegg er det en filmsamling tilgjengelig for studentene våre. Samlingen er lokalisert på Lillehammer, men tilgjengelig også for studenter ved de andre studiestedene.  

– Som student har du ikke noe å tape, men mye å vinne om du benytter deg av disse tjenestene og tilbudene. Desto mer du lærer om kildebruk, akademisk skriving og referering, jo enklere blir det å skrive oppgaver og få en bedre karakter, sier folkehelsestudent Christian Homme, som også jobber som studentvakt.

Studentvakt Christian Homme på biblioteket.
Student Christian Homme jobber også som studentvakt på biblioteket på Elverum. Foto : Privat. 

I denne rollen hjelper han HINN-studenter med alt fra å finne bøker til spørsmål om referering. Selv har han som student hatt stor nytte av bibliotekene våre.

– Jeg har studert ved HINN i seks år, og jeg prøver å bruke alt biblioteket kan tilby i form av diverse kurs. I tillegg har jeg personlig brukt veiledningen biblioteket tilbyr og hatt stort utbytte av det. For meg var det en fin måte å lære meg hvordan man kan søke etter artikler og hvordan man kan skrive mer akademisk, sier Homme.

– Personlig har jeg hatt stor nytte av biblioteket. De tilbyr skrivehjelp i eksamensperioden, har kurs i kilder og kildebruk, har mye nyttig informasjon om oppgaveskriving og struktur, samt tips til hvordan du skal unngå å bli tatt for fusk, sier Hodgyai.

Du kan låne utstyr

Men biblioteket er ikke kun nyttig i arbeidet med å større oppgaver og eksamensforberedelser. På flere av studiestedene våre kan du på bibliotekene få lånt utstyr som du kan benytte til fritidsaktiviteter.

– Her på Evenstad kan studentene låne utstyr til diverse turer både om sommeren og vinteren, som for eksempel ski og truger. Vi har mange internasjonale studenter her som ikke har alt utstyr som trengs om man vil ferdes i skogen eller øvrig norsk natur, sier studentvakt David Chandrasekhar.

Han er selv fra Australia og studerer master i anvendt økologi, i tillegg til at han jobber på biblioteket som studentvakt. Nå skriver han masteroppgave om hubrobestander, og beskriver biblioteket som en støtte i arbeidet.

– Personlig har jeg deltatt på flere seminarer og forelesninger, og har lært meg mer konkret hvordan man skriver oppgaver om forskning og siterer riktig, sier Chandrasekhar.

Evenstad-student David med en plante.
David flyttet fra Australia til Evenstad for å studere anvendt økologi. Foto : Privat. 

Men det er ikke kun faglig at biblioteket er en viktig ressurs. Også sosialt fungerer det som en viktig møteplass for studentene våre.

– De siste årene har mye av undervisningen foregått på Zoom, så jeg tenker at biblioteket er en mer sosial arena i hverdagen, der man både kan studere og koble av sammen med medstudenter, sier Homme.

Flere digitale tjenester

Du kan også ta i bruk bibliotekets tjenester hjemmefra. Ved hjelp av din Feide-ID får du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor campus, og du kan også bestille bøker og fornye eksisterende lån hjemmefra. Det tilbys også en digital åpen kursrekke for alle studenter våren 2022.

– Pandemien har gjort tilbudene enda mer tilgjengelige. Siden det ikke var mulig å arrangere disse fysisk i en periode, ble de lagt til Zoom. Denne muligheten eksisterer fortsatt, slik at du kan være med digitalt på både kurs og veiledninger, forklarer Homme.

Tilbyr digital veiledning

Universitetsbibliotekar Henriette Frisenberg Sundgaard har nylig skrevet master om digital veiledning, som er en relativt ny bibliotekpraksis. I arbeidet med oppgaven kom hun frem til at videoveiledning gir større mulighet for å hjelpe studentene når de faktisk trengte bistand.

– På den måten kan både vi som bibliotekarer og studentene jobbe digitalt, stort sett fra hvor som helst, uavhengig av omgivelsene. Når bibliotekar og student kommer tett på hverandre gjennom skjermdeling, betyr det også at de kan korrigere, redigere og kontrollere hverandre på enklere måter enn fysisk veiledning, sier Frisenberg Sundgaard.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 25. mars 2022 09:13 - Sist endret 27. mars 2022 18:26