Ny lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Høsten 2022 kan du ta en helt ny lærerutdanning for trinn 1-13 ved studiested Elverum.  

Student på et treningsapparat.

En femårig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan du fra høsten 2022 studere på Elverum. Foto : HINN. 

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, kroppsøving og idrettsfag erstatter bachelor – faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Det innebærer at studiet går fra å være en faglærerutdanning til å bli en femårig lærerutdanning med masterfag kroppsøving og idrettsfag, samt at studentene får lærerkompetanse i et til to andre undervisningsfag eller fordypning i programfaget idrettsfag. Studiet kvalifiserer deg for å undervise i kroppsøving på barne- og ungdomstrinn og i både kroppsøving og idrettsfag på videregående skole, og gir deg lektorkompetanse.

– Studiet utfordrer studentene

– Studiet har en helhetlig tilnærming til lærerprofesjon gjennom en tett integrering av akademiske disipliner, praktisk undervisning og praksis i skole. Det nye studiet kvalifiserer for dagens skole, men utfordrer også studentene faglig til å være med å definere fremtidens skole, sier studieprogramansvarlig Tor Solbakken.

Så hvem passer dette studiet spesielt godt for?

Graden er spesielt rettet mot deg som vil jobbe med barn og unge innen kroppsøving og idrettsfag i skolen.

– Ved fullførte studier vil studentene være kompetente lærere som kan ivareta skolens samfunnsmandat. Som student vil du også ha fått kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å skape et trygt og godt læringsmiljø med mulighet for vekst og utvikling hos samtlige elever. I tillegg vil du som lærer ha kompetanse til være en aktiv part i utviklingen av fag og skole rent overordnet, sier Solbakken.

Studiet har en forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær profil som er ment å sikre solid pedagogisk og didaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Emnene bygger på både praktisk aktivitet og klasseromsundervisning.

Valgmuligheter i tredje studieår

De to første årene og de to siste årene i studieløpet retter seg mot masterfag og profesjonsfagene kroppsøving og idrettsfag. Det tredje året i utdanningen gir undervisningskompetanse i ett eller to andre undervisningsfag. I det tredje året er det også mulig å fordype seg innenfor programfaget idrettsfag i videregående opplæring. Med unntak av det tredje året er studiet organisert med to fagemner per semester.

– Ved å velge ulike fag eller fordypning tredje studieår kan du som student få mer bredde eller spisse lærerkompetansen inn mot ulike deler av skolens virksomhet, som for eksempel barnetrinn, ungdomstrinn eller videregående opplæring, forklarer Solbakken.

I det tredje studieåret er det også mulig å reise på utveksling. Hvilke muligheter som er tilgjengelig har internasjonal koordinator på studiestedet informasjon om. Studiet inkluderer også 130 dager med veiledet og vurdert praksis.

Sammenlignet med faglærerutdanningen som studiet erstatter vil du som nyutdannet stå bedre rustet i møte med arbeidslivet. Du vil være kvalifisert for ansettelse som lærer i grunnopplæringen i kroppsøving og idrettsfag, samt undervise i fagene du har valgt i studieløpet. Men du kan også jobbe utenfor skoleverket, innen for eksempel idrett, offentlige etater eller privat virksomhet.

– Kombinasjonen av fordypning i kroppsøving og idrettsfag og breddekompetanse i andre skolefag gjør studentene til attraktive lærer for og i fremtidens skole, sier Solbakken.

Mer informasjon om våre studier

Les mer om studiet i studieomtalen: Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, kroppsøving og idrettsfag

Vurderer du andre lærerutdanninger? Samtlige lærerutdanninger vi tilbyr finner du her.

HINN tilbyr en rekke idrettsrelaterte studier. Her finner du alle. 

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 20. jan. 2022 14:48 - Sist endret 14. feb. 2022 15:46