Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Bilde av barnehagebarn som graver i blomsterbed

Vår visjon er at vi skal være et anerkjent og betydningsfullt forsknings- og utviklingssenter i utdanningssektoren.

Våre verdier er åpenhet, samarbeid og ansvarlighet.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

SePU bidrar med forskningsbasert og praksisorientert kunnskap i lærer- og lederutdanninger fra grunnutdanning til phd-nivå.

Senteret ble opprettet i 2010 og er en del av Fakultet for lærerutdanning ved Høgskolen i Innlandet.

Kontakt oss

Picture of Lars Arild Myhr
Senterleder

Picture of Ann Margareth Gustavsen
Assisterende senterleder

Picture of Thomas Nordahl
Forskningleder