English version of this page

Informasjon i forbindelse med krigen i Ukraina

Her finner du en oversikt over informasjon som kan være relevant i forbindelse med den pågående krigen i Ukraina.

Utdanningstilbud for flyktninger

Kunnskapsdepartementet har gitt midler til utdanningstilbud til flyktninger berørt av krigen i Ukraina. Høgskolen tilbyr nå studier i norsk språk og kultur og i engelsk. Studiene er på 30 studiepoeng hver.

Målgruppen for studiene er flyktninger med oppholdstillatelse etter kapittel 4 § 34 (kollektivt vern) eller § 28 (individuelt asyl) i Utlendingsloven som ønsker å lære bedre norsk eller engelsk.

Søknadsfrist 15. oktober.

Les mer om utdanningstilbudet her:

Engelsk (deltid)

Norsk språk og kultur (deltid)

 

 

 

Som flyktning med oppholdstillatelse og som er bosatt i en kommune, kan du søke studieplass og ha rett til lån og stipend til høyere utdanning i Norge. Du kan også bruke Høgskolen i Innlandet sine studiesteder. 
 

Les mer om disse ordningene her 

Nærbilde av det ukrainske flagget
Ryggen på en flokk flyktninger med bagasje på vei mot grensen mellom Ukraina og Polen.

Foto: Becky Bakr Abdulla/Flyktninghjelpen

Flyktninger fra Ukraina får innvilget kollektiv beskyttelse når de ankommer Norge, noe som betyr at de får oppholds- og arbeidstillatelse her i landet.

Kollektiv beskyttelse innebærer også at det utløses rettigheter innen fylkeskommunale ansvarsområder som videregående opplæring, karriereveiledning for voksne, tannhelse og skoleskyss.

Les mer om dette hos Innlandet fylkeskommune