Vurdering i lærebedrifter og prøvenemnder

Kursene er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er en del av Yrkesfaglærerløftet.

Studiested
null
Studieform
Nettbasert
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Fleksibel
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Nettkursene er praksisnære, og tett koblet til de oppgaver og gjøremål som man allerede har som henholdsvis instruktør/faglig leder eller prøvenemnd. Dermed vil ikke kurset gi mye merarbeid. I kursene legges det stor vekt på erfaringsdeling, med mange eksempler og filmer. Gjennom kurset kan man også komme i kontakt med andre deltakere, på tvers av bedrifter og fylkesgrenser. Deltakerne tilpasser kurset til sin egen arbeidsdag både når det gjelder kursoppstart, når man skal jobbe med kurset, og over hvor lang tid.

Høgskolen tilbyr to nettkurs:

 • Nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter 
 • Nettkurs i vurdering for prøvenemnder

Kursene er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er en del av Yrkesfaglærerløftet.

Nettkursene er praksisnære, og tett koblet til de oppgaver og gjøremål som man allerede har som henholdsvis instruktør/faglig leder eller prøvenemnd. Dermed vil ikke kurset gi mye merarbeid. I kursene legges det stor vekt på erfaringsdeling, med mange eksempler og filmer. Gjennom kurset kan man også komme i kontakt med andre deltakere, på tvers av bedrifter og fylkesgrenser. Deltakerne tilpasser kurset til sin egen arbeidsdag både når det gjelder kursoppstart, når man skal jobbe med kurset, og over hvor lang tid.

Nettkurs i vurdering for prøvenemnder

Dette er et kurs for deg som sitter i prøvenemnd og som ønsker å styrke kompetansen din slik at du blir enda bedre og tryggere i rollen din. Gjennom arbeidet med kurset strekker du deg mot en tilstand der du stadig mer selvsikkert skal kunne si: Jeg lager prøver og vurderer kandidater i tråd med regelverk og på en slik måte at de får vist sin kompetanse og går styrket inn i arbeidslivet.

 • Introduksjon: Informasjon om kurset, med formål, hvordan det er lagt opp og hvordan man finner fram i nettkurset
 • Modul 1: Regelverk. Helhetlig vurdering av fag- og svenneprøver, regler, forskrift og læreplan.
 • Modul 2: Lage prøve. Prøvens fire deler og vurderingsgrunnlag, eksempler på prøver.
 • Modul 3: Gjennomføre prøve.Skape gode relasjoner til kandidaten, avdekke kompetanse, hvordan dokumentere.
 • Modul 4: Vurdere prøve og kommunisere karakter. Å sette karakter, dommer-rollen
 • Avsluttende oppgave

De tre siste modulene er direkte koblet til arbeidet som prøvenemndsmedlem. Både kandidater og erfarne prøvenemndsmedlemmer deler av sine erfaringer i nettkurset. Du møter også fagansvarlige som gir en innføring i kursets temaer, samt gir gode råd og oppgaver til bruk i din praksis.

Nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere

Nettkurset har som mål å styrke kompetansen i vurdering hos instruktører og faglige ledere i lærebedrifter, slik at man blir enda tryggere og bedre i sin veiledning av lærlinger. Det er et mål at dette kurset skal være en støtte og en verktøykasse for deg gjennom læretiden, både i det daglige arbeidet og knyttet til halvårsvurdering. I kurset møter du både lærlinger og instruktører/faglige ledere som vil dele sine erfaringer, og i hver modul vil du også møte kursets fagansvarlige som gir en innføring i de ulike temaene og som gir gode råd og oppgaver til bruk i din praksis.

Nettkurset består av en introduksjon, fire moduler (temaer) og en avsluttende oppgave:

 • Introduksjon: Informasjon om kurset, med formål, hvordan det er lagt opp og hvordan man finner fram i nettkurset
 • Modul 1: Regelverk og læreplan: Hvorfor er lærlingen i bedriften? Vurderingsforskriften og egen læreplan
 • Modul 2: Læring og vurdering: Hvordan støtte lærlingens prosess? Relasjoner, motivasjon, målorientering, timing, feedback og selvregulering
 • Modul 3: Halvårsvurdering: Halvårssamtalen - prinsipper, eksempler og utprøving
 • Modul 4: Jevnlig vurdering: Vurdering og dialog med lærlingen i hverdagen - fagdeler/emner, eksempler, dialog og relasjoner, observasjon
 • Avsluttende oppgave: Hvordan bruker du vurdering som et effektivt verktøy for å forsterke lærlingens kompetanseutvikling?

De to siste modulene er direkte koblet til veiledningsarbeidet med egne lærlinger.

Ved gjennomført og bestått kurs utstedes et kursbevis fra Høgskolen i Innlandet.

Kontaktpersoner

Høgskolen:

Kontakt Marianne Sveen for spørsmål knyttet til påmelding og gjennomføring av kurs. For henvendelser som gjelder det faglige innholdet eller utvikling av kursene, kontakt Egil Hartberg (faglig ansvarlig) eller Brit Svoen (prosjektleder).

Fylkeskommunene:           

     
Agder fylkeskommune   Tone Barbro Loftesnes  tone.barbro.loftesnes@agderfk.no 
  Even Haldorsen   even.haldorsen@agderfk.no 

Innlandet fylkeskommune    
Simon Rostagaard    simon.rostgaard@innlandetfylke.no
  Tone Cecilie Ramberg tone.cecilie.ramberg@innlandetfylke.no
Møre og Romsdal fylkeskommune Bjørnar Loe  bjornar.loe@mrfylke.no
Nordland fylkeskommune    Sten Tennfjord  steten@nfk.no 
Utdanningsetaten i Oslo  Nina Skovly Nina.skovly@ude.oslo.kommune.no
Rogaland fylkeskommune   Mattias Godeseth mattias.godeseth@rogfk.no
Vestfold og Telemark fylkeskommune Terje Haukedal  terje.haukedal@vtfk.no 
  Marit Sæthern  marit.sathern@vtfk.no
Troms og Finnmark fylkeskommune   Reidar Opheim reidar.opheim@tffk.no
Trøndelag fylkeskommune  Marit Heggeriset  marhe@trondelagfylke.no 
Vestland fylkeskommune  Hege Bugge Gjerdvik Osebakken Hege.Bugge.Gjerdevik.Osebakken@vlfk.no
Viken fylkeskommune Cecilie Donali  ceciliedon@viken.no
  Ingunn Ek Pedersen  ingunnpe@viken.no

               

Søknadsfrist og opptak

Påmelding

Ta kontakt med din fylkeskommune. Navn og e-post finner du under kontaktpersoner

Hva koster det?

Prisen er kr 990,- pr deltaker. Ta kontakt med Marianne Sveen eller din fylkeskommune for mer informasjon.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om kurstilbudet kan du ta kontakt med:

Bilde av Marianne Sveen
Studieveileder