Videreutdanning i sosialpedagogikk

Dette studiet passer for deg som jobber med barn og/eller ungdom og som vil fordype deg i dagsaktuelle sosialpedagogiske problemstillinger. Studiet erstatter vårt populære årsstudium i sosialpedagogikk.

Studiested
Elverum
Studiet varer
1år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Søknadsfrist
17. aug. 2022

Om utdanningen

Studiet er for deg som er opptatt av barn og unge, og som jobber eller ønsker å jobbe med sosialpedagogiske utfordringer. Studiet vil gi deg kompetanse i å forstå ungdom og oppvekst i dagens samfunn, og de utfordringene barn og ungdom kan møte. En stor del av studiet handler om veiledning og hvordan samtale med ungdom. I dette ligger det også å utvikle sosialpedagogiske tiltak og jobbe systemrettet på egen arbeidsplass.

Studiet gir deg inngående kunnskap om hvordan samfunnsendringer påvirker barn- og ungdoms oppvekst og sosialisering. Som student vil du opparbeide innsikt i og kunnskap om hovedtrekkene i teorier som forklarer sosiale inkluderings-, marginaliserings- og ekskluderingsmekanismer. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i sosialpedagogisk praksis bli belyst.

Studiet er særlig egnet for barnehagelærere, lærere i grunn- og videregående skole og andre pedagoger. Studiet passer også for yrkesgrupper som barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer, og ellers andre som er opptatt av å arbeide med tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Utdanningen er et årsstudium på 60 studiepoeng. Studiet vil være digitalt, med unntak av 3 samlinger. En oppstartssamling på høsten (3 dager) og 2 samlinger på våren (2 x 2 dager).

Jobbmuligheter

Sosialpedagogikk, barne- og ungdomsskunnskap vil danne grunnlag for å forstå og jobbe med barn og ungdom i en rekke situasjoner og institusjoner.

Samlinger studieåret 2022/2023

Uke

Dato

Beskrivelse

33

17-19.08

3-dagerssamling i Elverum

35

02.09

Digital undervisning

37

16.09

Digital undervisning

39

30.09

Digital undervisning

40

07.10

Digital undervisning

41

 

Høstferie

42

21.10

Digital undervisning

44

04.11

Digital undervisning

46

18.11

Digital undervisning

48

02.12

Digital undervisning

50

16.12

Digital undervisning

52

 

Juleferie

1

06.01

48 timers hjemmeeksamen

2

13.01

Digital undervisning

 

5

02.02-03.02

2-dagerssamling i Elverum

7

17.02

Digital undervisning

9

 

Vinterferie

10

09.03-10.03

2-dagerssamling i Elverum

13

31.03

Digital undervisning

15

 

Påskeferie

17

28.04

Digital undervisning

19

12.05

Digital undervisning

21

26.05

Digital undervisning

23

06.06-08.06

Digital muntlig eksamen

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning fra profesjonsutdanninger innen pedagogiske fag eller helse- og sosialfag. Andre bachelorgrader med en fordypning innen samfunnsfaglige emner slik som pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori godkjennes også.

Les mer om søknad og opptak her.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

I tillegg er HSV-fakultetet tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Reidun Ekse Johansen
Studieveileder

Bilde av May Kunz
Studieprogramansvarlig