Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

Studiet passer for deg som vil jobbe med rusavhengighet og psykisk helse. Tverrfaglighet og samhandling vektlegges, og du blir kvalifisert til å jobbe med mennesker med dobbeltdiagnoser.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Samtidig rusbruk og psykiske helseplager ser ut til å øke i omfang, og vies større oppmerksomhet. Denne utviklingen skaper alvorlige konsekvenser både på individ- og familienivå, i nettverk og lokalsamfunnet, men også når det gjelder folkehelsen, og dermed også for den generelle samfunnsøkonomien.

Utdanningen er rettet mot å forstå avhengighet, mestringsstrategier, traumer og skadelig rusmiddelbruk med samtidige psykiske helseutfordringer. Studiet ser nærmere på hva som kan være nyttige tilnærminger og strategier for å styrke mestring, sosial integrasjon og økt livskvalitet fra et personorientert perspektiv.

Studiet vektlegger tverrfaglighet, brukermedvirkning, samhandling og samarbeid på alle nivåer, og innen ulike sektorer. Studiet er samlingsbasert og inkluderer åtte uker veiledet klinisk praksis, som er på heltid.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for arbeid med mennesker med dobbeltdiagnoser (rusmiddelmisbruk/-avhengighet og spilleavhengighet, og psykiatriske sykdommer som depresjon, angst og psykoser), i helsevesenet, skolesektoren, politiet, fengsel eller barnevern.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag eller 3-årig politiutdanning, samt 2 års relevant erfaring etter endt grunnutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

For å dokumentere praksis må du laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

 

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført videreutdanning kvalifiserer til opptak på master i psykisk helsearbeid. Les mer om masterprogrammet og opptakskrav her. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig