Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse

Studiet gjør deg i stand til å utvikle tjenestetilbud til personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk rehabilitering og habilitering. Studiet er samlingsbasert og lar seg kombinere med jobb. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse er en tverrprofesjonell utdanning. Gjennom studiet vil du få innsikt i arbeidsformer som kan støtte lærings- og mestringsprosessene til personer med funksjonsbegrensninger og deres nærmeste. Du vil også få kompetanse i å vurdere, koordinere og lede sammensatte rehabiliteringsforløp, samt i å samarbeide på tvers av profesjoner og sektorer.  

Studiet er organisert med fire samlinger á tre dager per semester og lar seg kombinere med annet arbeid.

Habilitering og rehabilitering er et nasjonalt helsepolitisk satsingsområde. Funksjons- og ansvarsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er endret. Dette medfører behov for nye arbeidsmetoder og nye måter å organisere (re)habiliteringstjenestene på.

Koordinering og samhandling mellom tjenestene er avgjørende for helhetlige og gode (re)habiliteringsforløp. I regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) fremheves betydningen av å styrke det tverrprofesjonelle samarbeidet, teamorganisering og involvering av brukere og deres nærstående. I Primærhelsemeldingen [Meld. St. nr. 26 (2014-2015)] vektlegges behovet for å styrke kompetansen og kvaliteten på (re)habiliteringstjenestene i kommunene.

I utdanningen er fokuset på tverrprofesjonell (re)habiliteingsforståelse, læring og mestring, ledelse og samhandling.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for kliniske stillinger innen rehabiliteringsfeltet både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt for faglige vurderinger og saksbehandling i koordinerende enhet og for koordinatorrollen på ulike tjenestenivå.  

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang, kan tas opp på studiet etter individuell vurdering. 

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

Studieprogramansvarlig