Videreutdanning i rådgivning 2

Med denne videreutdanningen vil du få kompetanse til en rådgiverrolle i både ungdomsskole og videregående skole. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Tilbudet gir kompetanse til en rådgiverrolle i ungdomsskole og videregående, og passer for nåværende og kommende rådgivere.

Studiet er utviklet for å møte veiledende kompetansekriterier for rådgivere i skolen utviklet av Utdanningsdirektoratet. Opptak til studiet forutsetter fullført rådgivning 1 eller tilsvarende utdanning.     

Studiet behandler kunnskap om prosesser og arbeidsmåter i veiledning, om tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid, om valg og valgprosesser blant unge og om tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Relevant kompetanse utvikles når studentene operasjonaliserer kunnskapen, prøver den ut i konkret praksishverdag og reflekterer rundt erfaringene.

Studiet videreutvikler kompetanser i sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som drar veksler på hverandres kompetanser og samarbeider om å løse rådgivningsfaglige utfordringer i skolens hverdag. Samtidig gis det i begge moduler en mulighet til å legge en hovedvekt på enten sosialpedagogisk rådgivning eller utdannings- og yrkesrådgivning. 

Jobbmuligheter

Studiet gir den anbefalte kompetansen til å fungere som rådgiver i skolen.

Søknadsfrist og opptak

Dersom du kommer med i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning, betaler de studieavgiften. Du må søke om dette innen 1. mars på udir.no, og føre opp Rådgivning 1 som "Annet studie". Du kan delta i studiet selv om du ikke prioriteres av Udir. Da kan skoleeier betale studieavgiften.

Hva koster det?

Studieavgiften er på 40.000 kroner i tillegg til semesteravgiften. Les mer om semesteravgiften her.

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Annelise Eng-Øvermo
Studieveileder

Bilde av Erik Hagaseth Haug
Studieprogramansvarlig