Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid

Studiet gir deg kompetansen som kreves til kliniske stillinger innen psykisk helsearbeid. Du får tverrfaglig kunnskap, ti ukers praksis og varierte undervisningsformer.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid kvalifiserer helse- og spesialarbeidere til kliniske stillinger innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

God psykisk helse er viktig for å leve et godt liv, og studiet gir deg tverrfaglig kunnskap innenfor psykisk helsearbeid. Videreutdanningen har en klinisk og praktisk tilnærming hvor helse, lidelse, sykdom, funksjonshindringer og bedring er sentrale tema. Utdanningen retter oppmerksomheten både mot individ, familie og samfunn.

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert ti ukers praksis.

Jobbmuligheter

Avhengig av fagbakgrunn og fordypning er du etter fullført studium kvalifisert til å arbeide som spesialsykepleier eller psykisk helsearbeider. Studiet gir kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor psykisk helsearbeid, og du får kompetanse i å forebygge utvikling av psykososiale lidelser i befolkningen. Du kan arbeide både i kommunal helse- og sosialtjeneste og i spesialisthelsetjenesten.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning innen helse- og omsorgsfag eller pedagogiske fag og minst 1 års relevant praksis etter fullført utdanning.

Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak

I søknaden din må du laste opp dokumentasjon på praksis, arbeidsattest eller tjenestebevis som viser stillingsprosent eller antall timer samt fra og eventuelt -til dato. Deltidsstillinger blir regnet om til heltid av opptakskontoret.

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

  • Praksis gjennomføres i tråd med rammeplan og forskrifter for videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det er ti uker med praksis på heltid (30 timer pr uke). Praksis fordeles over to år; seks uker veiledet klinisk praksis første år og fire uker prosjektpraksis andre år.
  • Praksis gjennomføres på steder som har et tilfredsstillende faglig nivå og som har praksisveiledere med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
  • Praksis er obligatorisk. Fravær over 20 prosent fører til at du ikke får godkjent praksis.

Videre utdanningsmuligheter

Med fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid kan du søke direkte opptak til de siste 60 studiepoengene på master i psykisk helsearbeid.

 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieprogramansvarlig

Bilde av Ingrid Kjærnet Hagen
Studieveileder