Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid

Denne videreutdanningen gir deg kompetansen som kreves til kliniske stillinger innen psykisk helsearbeid. Du får tverrfaglig kunnskap, ti ukers praksis og varierte undervisningsformer.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

God psykisk helse er viktig for å leve et godt liv. Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer helse- og spesialarbeidere til kliniske stillinger innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Studiet gir deg tverrfaglig kunnskap innenfor psykisk helsearbeid, og har en klinisk og praktisk tilnærming hvor helse, lidelse, sykdom, funksjonshindringer og bedring er sentrale tema. Utdanningen fokuserer både på individ, familie og samfunn.

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert ti ukers praksis.

Jobbmuligheter

Avhengig av fagbakgrunn og fordypning er du etter fullført studium kvalifisert til å arbeide som psykiatrisk sykepleier eller psykisk helsearbeider. Studiet gir kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor psykisk helsearbeid, og du får kompetanse i å forebygge utvikling av psykososiale lidelser i befolkningen. Du kan arbeide både i kommunal helse- og sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelor innen helse- og sosialfag samt minst 2 års relevant yrkespraksis på heltid etter fullført grunnutdanning. Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

For å dokumentere praksis må du laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

  • Praksis gjennomføres i tråd med rammeplan og forskrifter for videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det er ti uker praksis på heltid (30 timer pr uke). Praksis fordeles over to år; seks uker veiledet klinisk praksis første år og fire uker prosjektpraksis andre år.
  • Praksis gjennomføres på steder som har et tilfredsstillende faglig nivå, og som har praksisveiledere med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
  • Praksis er obligatorisk. Fravær over 20 prosent fører til at man ikke får godkjent praksis.

Videre utdanningsmuligheter

Med fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid kan du søke direkte opptak til de siste 60 studiepoengene på master i psykisk helsearbeid, deltid.

 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieprogramansvarlig

{{name}}
Studieveileder