Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling

Prosessledelse i kompetanseutvikling handler om å legge til rette for og lede integrerte arbeids- og læringsprosesser. Studiet er for ansatte som har/eller skal inneha en tilrettelegger og utviklingsrolle i det videre kompetanse- og utviklingsarbeidet i NAV.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
ca 5 mnd
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. mai 2022

Om utdanningen

På oppdrag fra NAV tilbyr Høgskolen i Innlandet videreutdanning i prosessledelse for ansatte i NAV, samt fylkeskontorene og ved fylkesmannsembetene.

Studiet består av emnet "Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling for NAV" og har et omfang på 15 studiepoeng, og går over en periode på ca. 5 måneder.

Videreutdanningen er for ansatte som har/eller skal inneha en tilrettelegger og utviklingsrolle i det videre kompetanse- og utviklingsarbeidet i NAV. De som gjennomfører studiet vil kunne gå inn i rollen som prosessledere i kompetanseutvikling i NAV. Ansatte i NAV må i økende grad arbeide med oppgaver som er komplekse og sammensatte, og som ofte fordrer samhandling mellom fagansatte med ulik kompetanse. 

Videreutdanningens formål

 • Bidra til å styrke og videreutvikle prosessledernes kunnskaper, ferdigheter og generelle    kompetanse i å lede og tilrettelegge for gode læringsprosesser, samt utvikle læringsarenaer og   metoder for læring som er kunnskapsbaserte, treffsikre og gir effekt
 • Ta vare på og videreutvikle den kompetansen som skal anvendes aktivt og systematisk i rollen   som prosessledere
 • Bidra til å etablere kompetanseutvikling som en kontinuerlig prosess i NAV, som en del av et læringssystem og øke kvaliteten på intern kompetanseutvikling 
 • Sikre at universitet og høgskolen integreres i NAVs læringssystem og bidrar til å underbygge kvalitet

Prosessledelse i kompetanseutvikling handler om å legge til rette for og lede integrerte arbeids- og læringsprosesser. Dette er endringsprosesser som kan være krevende for alle som deltar, og det krever at de som leder har innsikt i og forståelse for relasjonene mellom mennesker som skal handle sammen i endringsprosesser, samt hvordan ulike strukturer og arbeidsformer kan støtte slike prosesser.

Studiet består av 4 moduler:

 • Modul 1: Grunnleggende organisasjonsforståelse
 • Modul 2: Ledelse av prosesser - lærende ledelse
 • Modul 3: Arbeidsplassen som læringsarena
 • Modul 4: Egen rolle og autoritet

Studiet kan innpasses som valgemne i Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet etter individuell søknad. 

Praktisk informasjon

Studiet er en kombinert samlings- og nettbasertmodell som går over to semestre. Det benyttes digitale læringsressurser via en digital læringsportal i periodene mellom samlingene. Canvas benyttes som nettbasert læringsplattform. Her vil digitalisert fagstoff være tilgjengelig gjennom hele læringsprosessen.

Det er 4 undervisningssamlinger à 2 dager over en periode på ca. 5 måneder. Det er obligatorisk undervisning, med krav om frammøte i 80% av den totale samlingstiden. Det kreves aktiv deltakelse i læringsgrupper på og mellom samlingene, samt skriftlige gruppearbeider som løses mellom samlingene.

Samlingene gjennomføres ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer.

Samlinger for kull 6 (med forbehold)

 • 22.-23. august 2022
 • 11.-12. oktober 2022
 • 17.-18. november 2022
 • 11.-12. januar 2023

 

Eksamen

Studiet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen. 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad og minst 2-års arbeidserfaring eller søkere med 2-årig høyere utdanning/ 120 studiepoeng og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få kursbevis (uten studiepoeng) etter fullført kurs.

Søknadsfrist: 15. mai 2022

Studiet ligger søkbart under «Betaling og oppdrag: Handelshøgskolen høsten 2022»

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Bilde av Annelise Eng-Øvermo
Studieveileder