Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling

Prosessledelse i kompetanseutvikling handler om å legge til rette for og lede integrerte arbeids- og læringsprosesser. Dette er endringsprosesser som kan være krevende for alle som deltar, og det krever at de som leder dem har innsikt i og forståelse for relasjonene mellom mennesker som skal handle sammen i endringsprosesser og for hvordan ulike strukturer og arbeidsformer kan støtte slike prosesser.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
6 mnd
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September (2021)
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

På oppdrag fra NAV tilbyr Høgskolen i Innlandet videreutdanning i prosessledelse for ansatte i NAV. Studiet har et omfang på 15 studiepoeng og går over en periode på ca. 6 måneder, høsten 2021.

Prosessledelse i kompetanseutvikling handler om å legge til rette for og lede integrerte arbeids- og læringsprosesser. Dette er endringsprosesser som kan være krevende for alle som deltar, og det krever at de som leder dem har innsikt i og forståelse for relasjonene mellom mennesker som skal handle sammen i endringsprosesser og for hvordan ulike strukturer og arbeidsformer kan støtte slike prosesser.

Videreutdanningens formål

  • Bidra til å styrke og videreutvikle prosessledernes kunnskaper, ferdigheter og generelle    kompetanse i å lede og tilrettelegge for gode læringsprosesser, samt utvikle læringsarenaer og   metoder for læring som er kunnskapsbaserte, treffsikre og gir effekt
  • Ta vare på og videreutvikle den kompetansen som skal anvendes aktivt og systematisk i rollen   som prosessledere
  • Bidra til å etablere kompetanseutvikling som en kontinuerlig prosess i NAV, som en del av et læringssystem og øke kvaliteten på intern kompetanseutvikling 
  • Sikre at universitet og høgskolen integreres i NAVs læringssystem og bidrar til å underbygge kvalitet

Målgruppen
Målgruppen for studiet er ansatte som har/eller skal inneha en tilrettelegger og utviklingsrolle i det videre kompetanse- og utviklingsarbeidet i NAV. De som gjennomfører studiet vil kunne gå inn i rollen som prosessledere i kompetanseutvikling i NAV.

Studiemodell
Studiet er en kombinert samlings- og nettbasertmodell som går over to semestre. Studiet har et omfang på 15 studiepoeng og avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen.

Studiet består av 4 moduler:

  • Modul 1: Grunnleggende organisasjonsforståelse
  • Modul 2: Ledelse av prosesser - lærende ledelse
  • Modul 3: Arbeidsplassen som læringsarena
  • Modul 4: Egen rolle og autoritet

Samlingsdatoer

Samlingene gjennomføres ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer.

Kull 4:

1.samling 2.-3. september  2021

2.samling 28. – 29. september 2021

3.samling 2. – 3. november 2021

4.samling 14. – 15. desember 2021

Med forbehold om endringer

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

{{name}}
Studieveileder