Videreutdanning i operasjonssykepleie - deltid

Er du sykepleier og ønsker å spesialisere deg til operasjonssykepleier? Dette studiet gir deg en spennende jobb i et tverrfaglig team på operasjonsavdelinger hvor det utføres kirurgiske operasjoner, undersøkelser og behandling.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
90
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Videreutdanning i operasjonssykepleie tilbys som en nett og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år med samlinger i Elverum. Studiestart er august 2022. 

Med denne videreutdanningen blir du spesialsykepleier i operasjonssykepleie. Utdanningen gir deg kunnskap til å kunne yte faglig forsvarlig operasjonssykepleie til pasienter som gjennomgår kirurgiske undersøkelser og/eller behandling.

Operasjonssykepleieren har kompetanse til å utøve helhetlig operasjonssykepleie i avdelinger hvor pasienter med sykdom eller skade gjennomgår planlagt eller akutt kirurgisk inngrep, behandling eller undersøkelse. Operasjonssykepleieren ivaretar operasjonspasienten og pårørende ved planlagte eller akutte kirurgiske inngrep eller behandling. I operasjonsavdelinger arbeider operasjonssykepleieren i tett samarbeid med kirurger og anestesipersonell i en spennende og utviklende hverdag.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle fire semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være direkte knyttet til pasientsituasjoner med planlagte eller akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

I løpet av studietiden får du anledning til å hospitere i praksis innen andre spesialfelt som er relatert til operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde.

Jobbmuligheter

Operasjonssykepleierens hovedarbeidsområde er på operasjonsavdelingen i sykehus hvor pasienten har behov for operasjonssykepleie.

Andre arbeidsområder er kirurgiske poliklinikker, legevakt/skadestue, sterilsentraler, katastrofeteam og krigs- og katastrofeområder.

Samlinger studieåret 2022/2023

Studiet har 4 samlinger i høstsemesteret og 4 samlinger vårsemesteret.

Hver samling går over en uke, med en varighet på 3 til 5 dager.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelor i sykepleie og autorisasjon som sykepleier med minst to års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Les mer om søknad og opptak

 

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er en viktig del av videreutdanning i operasjonssykepleie og vil strekke seg over tre av fire semestre. Praksis er totalt 30 uker, hvor deler erstattes i øvingsavdeling ved samlinger. Varighet på den enkelte praksisperiode er på 9-10 uker.

Studenter kan gjøre egne avtaler om praksisgjennomføring ved sykehus i hele landet. Forutsetningen for godkjent opptak utenfor region Innlandet er dokumentasjon på praksisplass. Høgskolen i Innlandet forbeholder seg retten til å godkjenne praksisplassen etter gitte kriterier.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studenthistorier

  • To sykepleiere i operasjonssal. Tar videreutdanning i Innlandet fra Mo i Rana 11. feb. 2022 09:23

    Ann Kristin Sletvik hadde i flere år ønsket å videreutdanne seg innen operasjonssykepleie. Først da det ble mulig på deltid ved Høgskolen i Innlandet lot det seg gjennomføre i praksis.

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Tone Fjeldstad Andersen
Studieveileder
Bilde av Randi Kristin Vangen Skyrud
Studieprogramansvarlig