Videreutdanning i operasjonssykepleie - deltid

Med dette studiet blir du spesialsykepleier i operasjonssykepleie. Du får inngående kunnskap og praktiske ferdigheter som vil komme til nytte i møte med pasienter i en uforutsigbar arbeidshverdag.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
90
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Videreutdanning i operasjonssykepleie tilbys som en deltidsutdanning over 2 år med samlinger i Elverum. Studiestart er august 2022. 

Dette studiet er nyopprettet som deltidsstudium, og endringer kan komme i tiden fremover. 

Merk deg at emneplanene i emneoversikten gjelder for heltid, disse vil endres til et studieløp over 2 år. 

Utøvelse av operasjonssykepleie forutsetter solide naturvitenskapelige og operasjonssykepleiefaglige kunnskaper, samt praktiske ferdigheter og evne til å prioritere tiltak i en hurtig skiftende hverdag.

Utdanningen gir deg kunnskap til å kunne yte faglig forsvarlig operasjonssykepleie til pasienter som gjennomgår kirurgiske undersøkelser og/ eller inngrep.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle tre semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være direkte knyttet til pasientsituasjoner med akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

I løpet av studietiden får du anledning til å hospitere i praksis innen andre spesialfelt som er relatert til operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde.

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst 2 års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Les mer om søknad og opptak

 

Dokumentasjon du må laste opp

Du må lastes opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis i videreutdanning i operasjonssykepleie er totalt 45 studiepoeng, og vil strekke seg over alle fire semestre. Det planlegges 3-4 ukers perioder om gangen, totalt 30 uker i løpet to år. 

Praksis foregår fortrinnsvis hos Sykehuset Innlandet. Studenter kan gjøre egne avtaler om praksisgjennomføring ved sykehus andre steder i landet. Høgskolen i Innlandet forbeholder seg retten til å godkjenne praksisplassen etter gitte kriterier. 

Videre utdanningsmuligheter

Med denne videreutdanningen blir du spesialsykepleier i operasjonssykepleie. Operasjonssykepleie er et spesialområde innen sykepleie som krever kunnskap om, og forståelse for, den akutt og/eller kritisk syke operasjonspasientens situasjon og behov, samt inngående kjennskap til operasjonstekniske prinsipper og kirurgiske undersøkelser og behandling.

Operasjonssykepleierens hovedarbeidsområde er på sykehus hvor pasienten har behov for operasjonssykepleie.

Operasjonssykepleieren har kompetanse til å utøve helhetlig operasjonssykepleie i avdelinger hvor pasienter med sykdom eller skade gjennomgår planlagt eller akutt kirurgisk inngrep, behandling eller undersøkelse. Dette kan være i operasjonsavdeling, kirurgiske poliklinikker, legevakt/skadestue, sterilsentraler, katastrofeteam og krigs- og katastrofeområder.

Klikk her for å søke dette studiet

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder
{{name}}
Studieprogramansvarlig