Videreutdanning i lungesykdommer

Ønsker du å lære mer om lungesykdommer? Dette tverrfaglige deltidsstudiet har en erfaringsbasert profil, og passer spesielt godt til deg som er høgskoleutdannet innen helse- og sosialfag.

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Pasienter med lungesykdommer omfatter kronisk syke, akutt kritisk syke og pasienter med lungekreft. Befolkningens helsetilstand er i endring og antall personer med kroniske lungesykdommer øker.

Ifølge Helsedirektoratet og Nasjonale faglige retningslinjer og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av kronisk obstruktive lungesykdommer (KOLS) (2012) er KOLS et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden.

Nye behandlingsmuligheter medfører store utfordringer innen ulike spesialfelt til samarbeid og koordinering for å oppnå kvalitet, trygghet og tilgjengelighet i helsetjenestene. Det er av avgjørende betydning at helsetjenestene har nødvendig kompetanse og tilfredsstillende tilgang på godt kvalifisert personell til å ivareta denne gruppen pasienter i årene som kommer. For de fleste med lungesykdommer vil et kontinuerlig og systematisk oppfølgingstilbud være nødvendig.

Studiet retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper, som for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, sosionomer og vernepleiere som arbeider innenfor spesialist- eller kommunehelsetjenesten.

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag. Det stilles krav om 1 års praksiserfaring innen egen profesjon.
 

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Du må laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Hva koster det?

Studiet koster 15.500 kroner, i tillegg må du betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot personer med lungesykdommer.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder