Videreutdanning i kreftsykepleie

Kreftsykdommer har et stort forebyggingspotensiale, og dette studiet gir deg spesialkompetanse innen kreftomsorg. Er du sykepleier, og vil jobbe med kreftsyke? Da kan dette være studiet for deg.  

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet gir deg kunnskap om opplevelsen av å leve med og gjennomgå behandling for kreftsykdom. Du får kunnskap om de ulike kreftsykdommene, årsak, diagnostisering, symptomer og ulike behandlingsformer, samt bivirkninger av behandling.

Kreftsykdommer har et stort forebyggingspotensiale og videreutdanningen legger vekt på kunnskap om forebygging og helsefremming.

Det vektlegges også at man kan lære å identifisere områder innenfor kreftsykepleie der det er behov for mer forskning og bidrar til at resultater fra forskning blir omsatt i praksis.

 

Jobbmuligheter

Du blir kvalifisert til å utøve kreftsykepleie til pasienter i og utenfor institusjon, samt bistå pårørende. Det legges vekt på å arbeide helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende i tverrfaglige miljø. Kreftsykepleieren arbeider i alle deler av helsetjenesten; hjemmebaserte tjenester, sykehjem og lindrende enheter, offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner, i sykehus på sengepost, i spesialavdelinger og i poliklinikker for kreftbehandling.

Kreftsykepleiere arbeider også i organisasjoner som Kreftforeningen, hospice og ambulante team. Kreftsykepleieren har en viktig funksjon med tanke på nettverksbygging og anvendelse av frivillighetsarbeid mot pasientgruppen.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst 2 års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Les mer om søknad og opptak

Attester og dokumentasjon

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiet inkluderer tolv ukers praksis fordelt på følgende praksisområder: rehabilitering, kommunehelsetjeneste eller annen relevant praksis og sykehus.

Her finner du mer informasjon om praksis.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig