Videreutdanning i kreftsykepleie

Er du sykepleier, og vil jobbe med kreftsyke pasienter og deres pårørende? Kreftsykepleiestudiet passer for deg som vil ta videreutdanning og spesialisere deg innen kreftsykepleie.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Videreutdanning i kreftsykepleie tilbys som en nett og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år med samlinger i Elverum. Studiestart er august 2022. 

Med denne videreutdanningen blir du kvalifisert til å utøve kreftsykepleie til pasienter i og utenfor institusjon, samt ivareta og bistå pårørende.

Kreftsykepleieren gir person- og familiesentrert kreftsykepleie til pasienter i alle aldre. Kreftsykepleieren arbeider med helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende perspektiv. Kreftsykepleiere foretar kliniske observasjoner, vurderinger, beslutninger og iverksetter handlinger som fremmer mestring, håp og god livskvalitet hos pasienter i kreftomsorgen.

Kreftsykepleieren har en viktig funksjon med tanke på nettverksbygging i kreftomsorgen. Kreftsykepleier deltar i samhandling og koordinering på tvers av faggrupper og tjenestenivå i oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle fire semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være direkte knyttet til pasientsituasjoner i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Jobbmuligheter

Kreftsykepleieren arbeider i alle deler av helsetjenesten; hjemmebaserte tjenester, sykehjem og lindrende enheter, offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner, i sykehus på sengepost, i spesialavdelinger og i poliklinikker for kreftbehandling.

Kreftsykepleiere arbeider også i organisasjoner som Kreftforeningen og ambulante team. I tillegg kan offentlige og private institusjoner samt organisasjoner som arbeider med kreft være aktuelle arbeidsplasser.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst 2 års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelor i sykepleie og autorisasjon som sykepleier med minst to års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksisstudiet tilsvarer totalt 12 uker. Som fordeler seg i spesialisthelsetjenesten med 6 uker og i kommunehelsetjenesten 6 uker.

Praksisplasser er i all hovedsak innenfor Hedmark og Oppland. I utgangspunktet anbefaler vi ikke praksis i egen bosteds- eller arbeidskommune.

Studenter kan gjøre egne avtaler om praksisgjennomføring ved sykehus i hele landet. Forutsetningen for godkjent opptak utenfor region Innlandet er dokumentasjon på praksisplass. Høgskolen i Innlandet forbeholder seg retten til å godkjenne praksisplassen etter gitte kriterier.

 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Tone Fjeldstad Andersen
Studieveileder

Bilde av Randi Kristin Vangen Skyrud
Studieprogramansvarlig