Videreutdanning i intensivsykepleie - deltid

Er du sykepleier og ønsker å spesialisere deg på deltid? Dette studiet gjør deg gjennom teori og praksis i stand til å behandle og forebygge komplikasjoner, samt vurdere pasienters tilstand.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
90
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Videreutdanning i intensivsykepleie tilbys som en deltidsutdanning over to år med samlinger i Elverum. Studiet starter i høsten 2022. Studiet er nyopprettet og endringer kan forekomme i tiden fremover.  Merk deg at emneplanene i oversikten under gjelder for heltid, og at denne vil endres til et studieløp over to år. 

Videreutdanning i intensivsykepleie gir deg kunnskap for å ivareta akutt og/eller kritisk syke pasienter i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag.

Som intensivsykepleier skal du behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerte og ubehag gjennom kontinuerlig observasjon og vurdering av pasientens tilstand. Du skal også kunne utøve og overvåke medisinsk behandling ordinert av lege.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle fire semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være direkte knyttet til pasientsituasjoner med akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst 2 års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Du må lastes opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis i videreutdanning i intensivsykepleie er totalt 45 studiepoeng, og vil strekke seg over alle 4 semestre. Det planlegges 3-4 ukers perioder om gangen, totalt 30 uker i løpet 2 år. 

Praksis foregår fortrinnsvis i Sykehuset Innlandet. Studenter kan gjøre egne avtaler om praksisgjennomføring ved sykehus andre steder i landet. Høgskolen i Innlandet forbeholder seg retten til å godkjenne praksisplassen etter gitte kriterier. 

Videre utdanningsmuligheter

Med denne videreutdanningen blir du spesialsykepleier i intensivsykepleie. Intensivsykepleie er et spesialområde innen sykepleie, som tar sikte på å ivareta den akutt kritisk syke pasient og deres familier. Mye av arbeidet består i å jobbe med pasienter som har behov for kontinuerlig overvåking og pleie for å opprettholde livsviktige funksjoner.

Som intensivsykepleier skal du behandle og forebygge komplekse sykdomstilstand, lindre lidelse, smerte og ubehag gjennom kontinuerlig å observere og vurdere forandringer i pasientens tilstand.

Intensivsykepleieren jobber primært i spesialavdelinger i sykehus, det vil si intensiv-, overvåknings- og postoperative avdelinger. Som intensivsykepleier kan du også arbeide i nyfødtavdeling, ambulansetjeneste, akuttmottak, AMK-sentraler og dialyseavdelinger.

Kommunehelsetjenesten har også et økende behov for intensivsykepleiere, da stadig flere alvorlig syke med behov for avansert medisinsk behandling ønsker å bo i eget hjem.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig