Videreutdanning i intensivsykepleie - deltid

Er du sykepleier og ønsker å spesialisere deg for å bli intensivsykepleier? Dette studiet gir deg en spennende og utfordrende jobb med akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
90
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Videreutdanning i Intensivsykepleie tilbys som en nett og samlingsbasert deltidsutdanning over to år med samlinger i Elverum. Studiestart er august 2022. 

Med denne videreutdanningen blir du spesialsykepleier i intensivsykepleie. Du vil lære om intensivsykepleierens ansvar i en høyteknologisk avdeling med akutt og kritisk syke pasienter som har behov for kontinuerlig behandling, overvåkning og sykepleie. Intensivsykepleieren har ansvar for pasienter med behov for gjenopprettelse av vitale funksjoner etter anestesi, kirurgi, traumer eller akutt forverring av en kronisk sykdom. I utdanningen vektlegges samarbeidet mellom intensivsykepleier og pårørende som en ressurs slik at de kan ta del i omsorgen for pasienten.

Intensivsykepleieren arbeider i tett samarbeid med anestesilege og kirurger i en spennende og utviklende hverdag. Intensivsykepleieren samarbeider med sykepleiere i sykehusets øvrige avdelinger som har behov for faglig støtte i akutte pasientsituasjoner.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle fire semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være direkte knyttet til pasientsituasjoner med planlagte eller akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

Gjennom studiet får du avanserte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å utøve faglig forsvarlig intensivsykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre.

Jobbmuligheter

Intensivsykepleieren jobber primært i spesialavdelinger i sykehus, det vil si intensiv-, overvåknings- og postoperative avdelinger. Som intensivsykepleier kan du også arbeide i avdelinger for nyfødte, ambulansetjeneste, akuttmottak, AMK-sentraler og dialyseavdelinger.

Kommunehelsetjenesten har også et økende behov for intensivsykepleiere, siden stadig flere alvorlig syke med behov for avansert medisinsk behandling ønsker å bo i eget hjem.

Andre arbeidsområder kan også være i avdelinger som legevakt/skadestue, prehospital tjeneste, katastrofeteam og krigs- og katastrofeområder.

Samlinger studieåret 2022/2023

Studiet har 4 samlinger i høstsemesteret og 4 samlinger vårsemesteret.

Hver samling går over en uke, med en varighet på 3 til 5 dager.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst to års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er en viktig del av videreutdanning i intensivsykepleie og vil strekke seg over tre av fire semestre. Praksis er på totalt 30 uker, hvor deler erstattes i øvingsavdeling ved samlinger. Varigheten på den enkelte praksisperioden er på 9-10 uker.

Studenter kan gjøre egne avtaler om praksisgjennomføring ved sykehus i hele landet. Forutsetningen for godkjent opptak utenfor region Innlandet er dokumentasjon på praksisplass. Høgskolen i Innlandet forbeholder seg retten til å godkjenne praksisplassen etter gitte kriterier.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studenthistorier

  • To intensivsykepleiere på jobb. Går i farens fotspor 11. feb. 2022 09:01

    Oda tar videreutdanning i intensivsykepleie på deltid ved Høgskolen i Innlandet. Under pandemien har hun praksis skulder til skulder med far Torgeir som kollega.

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Tone Fjeldstad Andersen
Studieveileder

Bilde av Randi Kristin Vangen Skyrud
Studieprogramansvarlig