Videreutdanning i forvaltningsrett

Videreutdanning i forvaltningsrett er et praktisk rettet studium på oppdrag fra NAV. Hensikten med studiet er at deltakerne skal utvikle en god og trygg forvaltningsrettskompetanse, slik at de kan forvalte sin rolle i NAV på en kvalitetsmessig god måte. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 semester
Studieform
Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August (Kull 2)
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
1. juni 2022

Om utdanningen

NAV Innlandet ønsker å tilby en videreutdanning i praktisk rettet forvaltningsrett for NAV-ansatte.

Målsetningen med studiet er å:

 • ha utviklet en god og trygg forvaltningsrettskompetanse, slik at deltakerne kan forvalte sin rolle i NAV på en kvalitetsmessig god måte
 • beherske formidling og veiledning av kollegaer og brukere, på en forståelig og praksisnær måte, skriftlig og muntlig
 • ha en helhetlig forståelse av brukerreisene, og hvordan samhandlingen de selv har med brukeren, medvirker til en forvaltningsmessig trygg brukeropplevelse

Videreutdanningen består av 30 studiepoeng på bachelornivå og går på deltid over tre semester. Det legges opp til en samlingsbasert studiemodell som kombinerer fysiske samlinger med bruk av læringsressurser i en digital læringsportal i periodene mellom samlingene. Det gjennomføres 6 samlinger, fordelt med 2 samlinger på hvert semester. Hvert semester har en digital oppstart og det skal gjennomføres ett praktisk rettet arbeidskrav mellom samlingene i hvert semester.
Målgruppe

Dette studiet passer for de fleste som arbeider i NAV. Studiet er særlig egnet for personer som jobber med arbeidsrettet oppfølging, veiledning, rådgivning, forberedelse eller utarbeidelse av vedtak og klagesaks-behandling. Også andre med behov og interesse for forvaltningsrettslige problemstillinger vil ha nytte av studiet.

Innhold

Studiet tar for seg følgende:

 • Juridisk metode og klart språk
  I studiet inngår grunnleggende juridisk metode. Dette vil gi studentene en dybde og forståelse for rettsreglene slik at de blir i stand til å arbeide og resonere selvstendig. Internasjonale krav og regler med relevans for forvaltningen blir behandlet. Grunnleggende forståelse for og betydningen av klart språk vil bli behandlet.
   
 • Forvaltningsrett
  Studiet tar for seg den generelle forvaltningsretten og bruker den spesielle forvaltningsretten, som ansatte i NAV arbeider med, til å belyse den generelle forvaltningsrett. Det vil spesielt bli brukt elementer fra rettsområder som folketrygd, sosialtjenester, barnevern, psykisk helsevern og helse- og omsorgstjenester.

  Studiet innledes med en gjennomgang av forvaltningens oppbygging og dens rolle, oppgaver og virksomhet. Saksbehandlingsregler både i forvaltningsloven og annen relevant lovgivning er sentrale tema og i denne forbindelse bl.a. temaer som veiledningsplikten, utredningsplikten, brukermedvirkning og opplysningsplikt. Temaer som utforming av vedtak, krav til form og begrunnelse inngår også i studiet.

  Studiet tar for seg rammene for forvaltningsskjønnet og forvaltningens adgang til å stille vilkår. Videre blir reglene om klage på og omgjøring av forvaltningsvedtak grundig behandlet. Ugyldighet av forvaltingens vedtak og konsekvensene av ugyldige vedtak er temaer som inngår i studiet.

  Kontroll med forvaltningen er et eget tema der rammene for domstolenes kontroll med forvaltningsavgjørelser behandles, samt at det gis oversikt og forståelse av andre kontrollorganer for forvaltningens virksomhet.
   
 • Beviskrav
  Fastsettelse av faktum er en viktig del av forvaltningens praktiske hverdag, og det kan gjelde forskjellige beviskrav for forskjellige typer forvaltningsavgjørelser. Studiet tar for seg grunnleggende bevisregler, herunder beviskrav og forskjellen mellom objektive og subjektive vilkår.
   
 • Personvern
  For at studentene skal kunne identifisere mulige personvernutfordringer, gis det en grunnleggende innføring i personvern og individets rettigheter. Hensikten er å skape forståelse for samspillet mellom forvaltningsretten og personvernregelverket.

Praktisk informasjon

Studiet har oppstart i august 2022.

Sentrale datoer i høstsemesteret 2022

Oppstartswebinar (nett): 22. august kl. 09:00-11:00
Samling 1 (fysisk): 1.-2. september
Gjennomgang av arbeidskrav (nett): 21. oktober
Samling 2 (fysisk): 13.-14. desember

Sentrale datoer i vårsemesteret 2023

Oppstartswebinar (nett): Dato kommer
Samling 3 (fysisk): Dato kommer
Gjennomgang av arbeidskrav (nett): Dato kommer
Samling 4 (fysisk): Dato kommer


Sentrale datoer i høstsemesteret 2023

Oppstartswebinar (nett): Dato kommer
Samling 5 (fysisk): Dato kommer
Gjennomgang av arbeidskrav (nett): Dato kommer
Samling 6 (fysisk): Dato kommer

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet på studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er også et krav at studentene har gjennomført NAV sin internopplæring i forvaltningsrett. Det er ingen krav til juridisk forkunnskap, men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel. Det tas opp inntil 40 studenter i hvert kull.

Deltakere til studiet velges ut av NAV.

Søknadsfrist:

1. juni 2022.

Slik søker du

Velg studiet under "Betaling og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samf.vitenskap høst 2022" i søknadsweb.

Hva koster det?

Studiet er finansiert av NAV. Alle studenter må betale semesteravgift hvert semester. 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet:

Bilde av Kristin Larsen
Prosjektleder

Bilde av Julianne Meling Habberstad
Studieprogramansvarlig

Bilde av Vidar Brobakken
Studieprogramansvarlig