Videreutdanning i diabetes for vernepleiere

Er du vernepleier og vil være bistandsyter til brukere med diabetes? Studiet kvalifiserer til en samhandlende klinisk fagutøvelse. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Diabetes er et stadig økende problem, både blant barn og voksne. God behandling krever inngående kunnskap om sykdommen, og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å møte brukerens behov på ulike måter. Vernepleiere er oftere ute hos brukere, og veileder og støtter dem i arbeidet med å mestre egen hverdag. De bidrar til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne.

Vår utdanning tar utgangspunkt i vernepleierens oppgaver i forbindelse med å være bistandsyter til brukere med diabetes. Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot brukere med diabetes innen hjemmebaserte tjenester, psykiatri, skole, rusomsorg og eldreomsorg.

Søknadsfrist og opptak

Studiet er for tiden ikke åpent for søking.

Opptakskravet er autorisasjon som vernepleier og ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Du må laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Hva koster det?

Studiet koster 15.900 kroner, i tillegg må du betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder

Studieveileder

Bilde av Anne Grethe R Kydland
Studieprogramansvarlig