Veiledning 1

I dette deltidsstudiet får du kunnskap om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet. Du lærer å veilede utfra ulike teoretiske innfallsvinkler, og du får kompetanse i både individuell- og gruppeveiledning.

Studiested
Hamar
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2021

Om utdanningen

Studiet er bygd opp med god balanse mellom innføring i sentrale teorier og praktiske øvelser. Fordi dette studiet er en videreføring av Veiledning I, får studentene innføring i nye teorier innenfor veiledningsfeltet. Det legges også en større vekt på vurdering av egen og andres veiledningsferdigheter.

Studiet har 4 obligatoriske samlinger a 2 dager høsten 2021. Disse avklares i god tid før søknadsfrist.

Praktisk informasjon

Datoer for samlinger, med forbehold om endringer:

  • 02.-03.september (uke 35)
  • 22.-23. september (uke 38)
  • 25.-26. oktober (uke 43)
  • 25.-26.novemver (uke 47)

Muntlig eksamen uke 50 (13.-14. desember)

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Fullført 3 årig lærerutdanning og Veiledning 1, 15 studiepoeng, eller tilsvarende.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

null

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet er en videreutdanning for lærere og kvalifiserer for veilednings- og mentoroppgaver innenfor læreryrker i barnehage, grunnskole og videregående skole. Dette studiet er en videreføring av veiledning I.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

Studieprogramansvarlig