Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten

Ønsker du å veilede studenter i praksis? Dette studiet gjør deg i stand til å veilede og vurdere studenter i praksisstudier. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Hensikten med utdanningen er å utdanne kvalifiserte praksisveiledere som kan styrke studentenes læring i praksis.

Gjennom studiet skal du bli bevisst på din rolle som brobygger mellom teori og praksis. Ved endt utdanning har du formell kompetanse til å veilede og vurdere ut fra den aktuelle utdanningens rammer og innhold. Det anbefales at de som skal være veiledere for studenter i praksis har den kompetansen denne utdanningen tilbyr. 

Om samlingene

Studiet er samlingsbasert over 2 semestre, med ett emne på masternivå. Det er 2 samlinger på høstsemesteret og 2 samlinger på vårsemesteret. Det er krav om 80% tilstedeværelse på samlinger.

Veilederutdanning for praksisveiledere 2021 Brosjyre

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorutdanning innen helse- og velferdstjenesten og 1 års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprorgamansvarlig