Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Med dette deltidsstudiet får du kompetanse i å veilede barnehagelærerstudenter. Du får kunnskap om veiledning og kollektive utviklings- og læringsprosesser i barnehagen, og du vil få ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssamtaler.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå. Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger à 2 dager i semesteret ved Campus Hamar. I tillegg vil det bli gjennomført nettbaserte og praktiske læringsaktiviteter. Gjennom dette studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper om Rammeplan for barnehager, læreplanverket for Kunnskapsløftet, praksisveiledning, kommunikasjons- og samspillsprosesser og kollektive utviklings- og læreprosesser i barnehagens praksisfeltet.

Praktisk informasjon

Undervisningsplan 2021/2022. 

Det planlegges med samlinger på Hamar. Samlingene kan bli gjort digitale av smittervernshensyn.

Samlingsdager: torsdager og fredager

Høst 2021:

9.-10.september - Digital samling

28.-29.oktober - Hamar

25.-26.november - Hamar

Vår 2022:

3.-4.februar - Hamar

10.-11.mars - Hamar

5.-6.mai - Hamar

Med forbehold om endringer.

Søknadsfrist og opptak

Udirs søknadsfrist: 1.februar - 1.mars.

Opptakskrav: Fullført førskole- eller barnehagelærerutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet er en videreutdanning for barnehagelærere, og kvalifiserer som praksislærer for barnehagelærerstudenter. Studiet kan inngå som et valgemne i Master i tilpasset opplæring. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med studieadministrasjonen for etter- og videreutdanning ved fakultetet på evu.lup@inn.no eller telefon 62 43 00 28.