Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum)

Vil du utvikle kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov? Det får du muligheten til på dette praksisnære studiet. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Utdanningen inngår i regjeringens mål om å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge. Studiet har fokus på barn og unges psykososiale behov, rus og tidlig intervensjon til risikoutsatte barn og unge, tverrfaglig samarbeid og tett kontakt og samhandling mellom høgskolene og de tjenestene som arbeider med barn og unge.

Formålet med utdanningen:

 • Utdanningen skal gi økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid.
 • Utdanningen skal utvikle ferdigheter i å identifisere og intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet.
 • Utdanningen skal også gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og ungdoms psykiske helse og utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges familie og sosiale nettverk.

Studiet fokuserer på barn og unge i alderen 0 – 23 år og berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, barn i skolealder, ungdom og unge voksne. Det er er praksisnært med veiledning knyttet til egen praksis.

Studiet retter seg spesielt mot ansatte som arbeider direkte mot barn og unge:

 • Barnehager
 • Skoler - fra grunnskolen til videregående opplæring
 • Helse og omsorgs(sosial) tjenester
 • Barnevern
 • Politi
 • Kultur og fritid

Studiet tilbys på to studiesteder - Elverum og Lillehammer

Studenters arbeidsgivere kan ha mulighet til å søke om økonomisk støtte. Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne videreutdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) søker Fylkesmannen om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og innovasjon. Fylkesmannen lokalt lyser ut denne tilskuddsordningen vinteren/tidlig på våren. Les mer om https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd#s%C3%B8knadsbehandling

Hovedområdene til studiet

Studiet har fokus på tre hovedområder: 

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov

 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene

 • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, (sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, barnevern, vernepleie, sosialt arbeid) pedagogikk (allmennlærer og barnehagelærer) politi eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis fra arbeid med barn / unge etter fullført grunnutdanning. Under studiet må studentene være i direkte arbeid med barn/unge i minimum 50% stilling.

Annen relevant utdanning på samme nivå kan vurders for opptak

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Om tjenstebevis/attest ikke viser at du fortsatt er i jobben må du laste opp dokumentasjon på at du er i arbeid med barn og unge i minimum 50% stilling under studiene

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Høgskolen i innlandet (studiested Lillehammer) tilbyr Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, hvor dette studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder

Studieprogramansvarlig