Teori om barn og unges dektakelse og kompetanseutvikling

Ph.d.-kurset gir innsikt i sentrale teoretiske perspektiver for forståelsen av barns og unges deltagelse og kompetanseutvikling

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Juni
Pris
Kursavgift

Om utdanningen

Ph.d.-kurset "Teori om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling" er et kurs for ph.d.-kandidater og personer med interesse i kompetanseutvikling knyttet til barn og ung. Kurset inngår som et obligatorisk emne i ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Kurset tar for seg teorier og sentrale begreper innenfor områdene barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Ulike forståelsesrammer for barndom og ungdom blir presentert. Det blir lagt vekt på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling innenfor og på tvers av kontekster, men hovedfokus rettes mot kunnskapsutviklingen knyttet til barn og unge.

Undervisningssamling: 

Uke 24, mandag 14.- fredag 18. juni 2021

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er fullført og bestått mastergrad på minimum 120 studiepoengs omfang. Ph.d.-kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program i Norge er kvalifisert for opptak.

Les mer om søknad og opptak

Rangering

Søkere tas opp etter følgende rangering:

1) Ph.d.-kandidater på studieprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)

2) Andre ph.d.-kandidater

3) Eksterne søkere

Hva koster det?

3000 kroner for eksterne deltakere som ikke er registrert på et ph.d.-program. 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Lurer du på noe om studier tilknyttet HSV-fakultetet på Lillehammer kan du ta kontakt med studieadministrasjonen på hsv-studieadm-l@inn.no

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig

{{name}}
Studieprogramansvarlig