Studentveiledning i praksis

Praksisveilederstudiet er en sentral møteplass mellom høgskolen og praksisfeltet. Studiet passer for deg som vil styrke praksisveiledningen av studenter innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Oktober
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Er du som oss opptatt av praksis i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie-utdanningene (BSV-utdanningene)? Vil du samarbeide med oss om kvalifisering av dyktige fagfolk for framtida?

Institutt for sosialfag og veiledning inviterer praksisveiledere som tar imot våre studenter fra BSV-utdanningene til praksisveilederstudiet. 

Studiet er en sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt, og har som målsetting å utvikle og sikre kvaliteten i praksisstudiene. 

Om samlingene

Studiet er på 15 studiepoeng, og går over seks måneder. Det er tre obligatoriske samlinger, hver over to dager. Undervisningsformen på samlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og veiledning. Det etableres også veiledningsgrupper som møtes en gang mellom første og andre samling, og to ganger mellom andre og tredje samling. Pensum er på ca. 1000 sider. 

Det er ønskelig med minst 1 års praksis etter avsluttet utdanning. Det tas opp åtte veiledere til barnevernstudenter, åtte til studenter fra sosialt arbeid og fjorten til studenter for vernepleie. 

Samlingene avholdes på trivelige Honne konferansesenter på Biri. Høgskolen dekker opphold med overnatting og måltider på samlingene. Det må påregnes kostnader til semesteravgift, pensumbøker og reiser.

Samlingsdatoene for 2022/2023:

Uke 40: 5.-6. oktober 2022

Uke 49: 7. -8. desember 2022

Uke 10: 8.-9. mars 2023

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen.

 

Opptakskravet er 3-årig utdanning innenfor barnevern, sosionom eller vernepleie. Annen utdanning kan godkjennes etter vurdering.

Søkerne skal være aktuelle som praksisveiledere for BSV-utdanningene ved Høgskolen i Innlandet. Søkeres arbeidssted bør ha student i praksis i løpet av studieåret.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet er en videreutdanning for praksisveiledere innenfor utdanningene barnevern-, sosionom- og vernepleie (BSV-utdanningene).

FO har kriterier for godkjenning av veiledere. Ett av kriteriene er 40 timer i veiledningsteori og metodikk. Studiet imøtekommer dette kravet. Det kan også innpasses i kliniske videreutdanninger.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Lurer du på noe om studier tilknyttet HSV-fakultetet på Lillehammer kan du ta kontakt med studieadministrasjonen på hsv-studieadm-l@inn.no

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Hilde Vold
Studieprogramansvarlig

Bilde av Hege Jordet
Høgskolelektor

Bilde av Åse Mari Fyksen
Studiekoordinator