Språk i spesialpedagogisk teori og praksis

Studiet gir deg innsikt i ulike perspektiver på språk og makt i spesialpedagogisk teori og praksis.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Dette studiet gir innsikt i språk- og literacy som fag- og forskningsfelt, nasjonalt og internasjonalt, i form av ulike perspektiver på språk og makt i spesialpedagogisk teori og praksis. Emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også et praktisk samfunnsrettet prosjekt/feltarbeid. Emnet vektlegger en bred tilnærming, der ulike aspekter ved språk og språklige prosesser danner grunnlag for kritisk refleksjon og drøfting av både profesjonsetikk og utdanningspolitikk.

Studiet tilbys som etter- og videreutdanning, rettet mot personer som arbeider med barn og unge, fra førskolealder til voksen alder. Fagfolk med bred kompetanse fra forskning og praksis deltar i undervisning og veiledning i gjennomføring av undervisningen.

Studiet utgjør et av to fordypningemner i master i spesialpedagogikk, og kan dermed søkes innpasset i denne mastergraden senere.

Praktisk informasjon

Studiesamlinger for høstsemestert er søkbare i Timeedit fra 1. juni og for vårsemesteret fra 1. desember.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfrist

Opptakskrav er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. Krav til opptak er at utdanningen inneholder minimum 80 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Avlagt 3 år av grunnskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning gir grunnlag for opptak. Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie med tilleggsutdanning på minimum 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Gjennomsnittskarakteren må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Attester og søking

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet passer for de som har pedagogiske oppgaver og veiledende og konsultative oppgaver, m.a. i pp-tjeneste og i veiledningstjenester. Det kan tas som kompetansegivende videreutdanning på masternivå og kan innpasses i masterstudiet i spesialpedagogikk. Studiet kan gjennomføres som frittstående emne, uten å være del av mastergrad.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Christina Louise Börjesson
Studieveileder