Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker

En fordypningsretning innen master i spesialpedagogikk som gir deg innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å se disse områdene i sammenheng. Emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også feltarbeid for utprøving av noen aktuelle kartleggingsverktøy. Emnet vektlegger en bred tilnærming der ulike aspekter ved språk og språklige prosesser danner grunnleggende perspektiver for arbeidet med lese- og skriveopplæring. Gjennom hele studiet tar en opp både vanlig og uvanlig utviklings- og læringsforløp.

Studiet tilbys som etter- og videreutdanning, rettet mot personer som arbeider med barn og unge, fra førskolealder til voksen alder. Fagfolk med bred kompetanse fra forskning og praksis deltar i undervisning og veiledning i gjennomføring av undervisningen.

Studiet utgjør et av to fordypningemner i master i spesialpedagogikk, og kan dermed søkes innpasset i denne mastergraden senere.

Praktisk informasjon

Studiesamlinger høst 2020 Språk, lesing og skriving – utvikling og vansker:

UKE 35

Torsdag 27. august kl. 16:15 - 20:00

Fredag 28. august kl. 09:15 - 15:00

UKE 39 

Torsdag 24. september kl. 16:15 - 20:00

Fredag 25. september kl. 09:15 - 15:00

UKE 43

Torsdag 22. oktober kl. 16:15 - 20:00

Fredag 23 oktober kl. 09:15 - 15:00

UKE 46

Torsdag 12. november kl. 16:15 - 20:00

Fredag 13. november kl. 09:15 - 15:00

Med forbehold om endringer. Vennligst hold deg oppdatert om tid og sted i timeplanen i Timeedit og beskjeder gitt i Canvas.

Bruk gjerne Mazemap for å finne frem på campus!

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskrav er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. Krav til opptak er at utdanningen inneholder minimum 80 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Avlagt 3 år av grunnskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning gir grunnlag for opptak. Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie med tilleggsutdanning på minimum 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Gjennomsnittskarakteren må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet passer for de som har pedagogiske oppgaver og veiledende og konsultative oppgaver, m.a. i pp-tjeneste og i veiledningstjenester. Det kan tas som kompetansegivende videreutdanning på masternivå og kan innpasses i masterstudiet i spesialpedagogikk. Studiet kan gjennomføres som frittstående emne, uten å være del av mastergrad.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

{{name}}
Studieveileder