Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling

Opplæringsprogrammet er for deg som jobber i helse-, skole- eller velferdssektoren og som vil lære mer om problemskapende dataspilling og hvordan møte og hjelpe mennesker med spilleproblemer og deres pårørende. 

Studiested
Nettkurs
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
1. des. 2022

Om utdanningen

Utdanningen passer for de som ønsker å lære mer om spillavhengighet og problemskapende dataspilling:

  • De som kan oppdage spilleproblemer; ansatte i førstelinjetjeneste: Sosialtjenesten, helsesøstre, fastleger, lærere/rådgivere og ansatte i PP-tjenesten, bedriftshelsetjenesten, politiet, kriminalomsorgen, frivillige og private organisasjoner.
  • De skal ta i mot og iverksette tiltak og behandling; ansatte i spesialisthelsetjenesten, poliklinikker og institusjoner som tar i mot mennesker med avhengighetsproblematikk eller psykiske lidelser
  • De som skal følge opp etterpå; lærere/rådgivere og den kommunale førstelinje m.fl.

Studiet er 2-delt:

Del A er et praktisk/teoretisk kurs over 12 uker med nettstøtte og to 2-dagers samlinger. Det vil være spesielt fokus på særtrekk ved problemskapende spilling og hvordan møte og hjelpe mennesker med spilleproblemer, og deres pårørende. Kurset starter med en 2-dagers samling, etterfulgt av en periode på 6-8 uker, hvor tilegnelse av kunnskap og ferdigheter skjer via en nettbasert læringsportal før det arrangeres en ny 2-dagers samling. I perioden mellom samlingene arbeider studentene på nettet - individuelt og gruppevis.

Nettkurset er svært brukervennlig og enkelt å arbeide i, og består av ulike pedagogiske virkemidler. Spesielt er det mange innslag av videoopptak med sentrale fagpersoner, spilleavhengige og pårørende. Del A avsluttes med en flervalgstest, hvor bestått test gir kursbevis.

Del B består i å gjennomføre en prosjektoppgave. Bestått Del A og B gir til sammen 15 studiepoeng på masternivå.

Opplæringsprogrammet er utviklet og gjennomføres med støtte fra Helsedirektoratet.

 

Samlinger vår 2023 (med forbehold om at det kan bli endringer):

  • samling:17. - 18. januar 2023
  • samling: 7. - 8. mars 2023
Samlingene foregår på Gardermoen.

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning på høgskolenivå.

Studiet legges ut for søknad fra 1. september. 
Søknadsfristen er fortløpende ved ledig plass for studiet som har oppstart i januar 2023.

Les mer om søknad og opptak

Vil du bare være kursdeltager?

Ønsker du ikke å avlegge eksamen/ikke oppfyller opptakskravene kan du delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis. Søknad legges inn samme sted enten du vil bli kursdeltager eller student.

Hva koster det?

Del A Avgiften er på kr. 1500,- for del A. Avgiften dekker bl a undervisningssamlingene og fagbok.

Del B (Eksamen): Avgiften for del B er på til sammen kr. 2500,- fordelt på to fakturaer;
1) Kr. 851,- semesteravgift for våren 2022, IKT-avgift og kopieringsavgift som går til Studentsamskipnaden (SINN) og
2) Kr. 1649,-, som dekker veiledning og eksamen.

Dersom du har meldt deg opp til eksamen må denne avgiften betales selv om du senere velger å trekke deg fra eksamen.

Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Det er et avsluttende studium. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Line Kristiansen
Prosjektleder

Bilde av Malin Sjursen Wulvik
Studieveileder

Bilde av Marianne Martinsen
Fagansvarlig