Spesialpedagogikk 2 for trinn 8-13, Kompetanse for kvalitet

Studiet bygger på et relasjonelt perspektiv på funksjonshemming og læring. Videreutdanningen vil gi en innføring i Tidlig innsats, kommunikasjon og språk, og Innovasjon/endring og veiledning                  

 

Studiested
Lillehammer
Studieform
Deltid, Samlingsbasert og Nettbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studentene skal få innsikt i kommunikasjon, språk og relasjoner som grunnleggende i all menneskelig samhandling.

Hovedfokuset rettes mot tidlig innsats, kommunikasjon og språk. Studentene skal få grundig innsikt i kommunikasjon og språk som profesjonell praksis og hvordan kommunikasjon, relasjoner og språk kan bidra til tidlig innsats og nye muligheter i det spesialpedagogiske området. Sentrale elementer i dette vil være: Kunnskap om dialog og anerkjennelse, relasjoner, deltagelse, språk og kommunikasjon i profesjonell praksis.

Praktisk informasjon

Det vil være inntil fem digitale dagssamlinger per semester. Samlingene vil være på torsdager.

Høst 2022:

1.september

29.september

27.oktober

17.november

8.desember

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 8.-13. trinn og Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende. En forutsetning for deltakelse på studiet er tilsetting på 8.-13. trinn

Les mer om søknad og opptak

Søknadsprosess Kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av Kompetanse for kvalitet (KFK), som er Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning innen skole og barnehage. Søknadsprosessen er todelt og går først via Udir og deretter høgskolen

1) Søknadsskjema og oversikt over tilbud gjøres tilgjengelig på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (Udir) 1. februar. Søknadsfrist er 1.mars. 

2) Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist ved HINN i starten av mai.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratets styrking av lærernes faglige kompetanse gjennom satsingen Kompetanse for kvalitet.

Studiet kan inngå i opptaksgrunnlaget til Master i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Det vil også kunne inngå i kvalifisering til lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk.

Emnene kan ikke innpasses på masterstudier i spesialpedagogikk.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no