Spesialpedagogikk 2 for trinn 8-13, Kompetanse for kvalitet

Studiet bygger på et relasjonelt perspektiv på funksjonshemming og læring. Videreutdanningen vil gi en innføring i Tidlig innsats, kommunikasjon og språk, og Innovasjon/endring og veiledning                  

 

Studiested
Lillehammer
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studentene skal få innsikt i kommunikasjon, språk og relasjoner som grunnleggende i all menneskelig samhandling.

Hovedfokuset rettes mot tidlig innsats, kommunikasjon og språk. Studentene skal få grundig innsikt i kommunikasjon og språk som profesjonell praksis og hvordan kommunikasjon, relasjoner og språk kan bidra til tidlig innsats og nye muligheter i det spesialpedagogiske området. Sentrale elementer i dette vil være: Kunnskap om dialog og anerkjennelse, relasjoner, deltagelse, språk og kommunikasjon i profesjonell praksis.

Praktisk informasjon

Undervisning studieåret 2021-2022

Samlingsdager: mandag - onsdag

Høsten 2021 vil det være kun digital undervisning. Våren 2022 planlegges fysiske samlinger på studiested Lillehammer. Det kan komme endringer på dette av smittevernhensyn.

Høst 2021:

20.-22. september - digital samling

1.-3. oktober - digital samling

Vår 2022:

24.-25. januar - studiested Lillehammer

20.-23. mars - studiested Lillehammer

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratets styrking av lærernes faglige kompetanse gjennom satsingen Kompetanse for kvalitet.

Studiet kan inngå i opptaksgrunnlaget til Master i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Det vil også kunne inngå i kvalifisering til lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no