Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

Ønsker du å arbeide med spesialpedagogiske spørsmål og lære om hvordan funksjonshemming oppstår og opprettholdes? Da kan dette være studiet for deg!

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med forståelser av vansker og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning. Det er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Studiet går over to semestre, med emnet 15 stp emne i høstsemesteret og 15 stp emne i vårsemesteret.

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter vil gi en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. Emnet vil gi en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene. Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak. Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Spesialpedagogikk – deltagelse og marginalisering vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forstås. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken.

Studiet er særlig egnet for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole. Studiet passer også for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Praktisk informasjon

  • Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid
  • Oppmøtekrav på samlinger vil være spesifisert i den enkelte emneplan
  • Samlinger høsten 2020:

På grunn av Covid19 og smittevernhensyn, vil høstens samlinger på dette studiet foregå digitalt i Zoom.

Første samling for dette studiet gjennomføres uke 37:
Torsdag 10. september: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 13:15 - 18:00 i Zoom
Fredag 11. september: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 09:15 - 14:00 i Zoom

Andre samling gjennomføres i uke 43:
Torsdag 22. oktober: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 13:15 - 18:00 i Zoom
Fredag 23. oktober: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 09:15 – 14:00 i Zoom

Dato for høstens eksamen finner du i Studentweb. Vårens eksamensdato blir klart tidligst første uken i desember.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er høgere utdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk/sosialpedagogikk. Søkere med bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, bachelor i vernepleie, bachelor i psykologi, lærerutdanning og førskolelærerutdanning er kvalifisert for opptak.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan inngå i opptaksgrunnlaget til masterprogrammene i spesialpedagogikk og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

{{name}}
Studieveileder