Samfunnsfag 1 for 1.-7.trinn - kompetanse for kvalitet

Med dette studiet vil du få en innføring i undervisningsemner i samfunnsfag, og i praktisk og variert samfunnsfagundervisning.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet Samfunnsfag 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Myndighetene ønsker å heve lærernes kvalifikasjoner i alle fag.
Studiet retter seg mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Studentene får innføring i samfunnsfagsemner som er viktige i deres undervisning. De får innføring i samfunnsdidaktiske begreper og lærer å tilrettelegge praktisk og variert samfunnsfagundervisning der det blir lagt vekt på å utvikle elevenes utforskende kompetanse og grunnleggende ferdigheter.

Praktisk informasjon

Dette er et nettstudium uten samlinger på campus. Undervisning, interaksjon, oppgaveinnlevering og oppgavekommentering ved hjelp av digitale medier og høgskolens læringsplattform. Arbeidet kan stort sett gjøres på de tidspunkter i uka som passer studentene best.

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 1.-7. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med undervisning i samfunnsfag på 1.-7. trinn.

Les mer om søknad og opptak

Søknadsprosess Kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av Kompetanse for kvalitet (KFK), som er Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning innen skole og barnehage. Søknadsprosessen er todelt og går først via Udir og deretter høgskolen

1) Søknadsskjema og oversikt over tilbud gjøres tilgjengelig på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (Udir) 1. februar. Søknadsfrist er 1.mars. 

2) Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist ved HINN i starten av mai.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no