Samfunnsfag 1 for trinn 1-7 - kompetanse for kvalitet

Med dette studiet vil du få en innføring i undervisningsemner i samfunnsfag, og i praktisk og variert samfunnsfagundervisning.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet Samfunnsfag 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Myndighetene ønsker å heve lærernes kvalifikasjoner i alle fag.
Studiet retter seg mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Studentene får innføring i samfunnsfagsemner som er viktige i deres undervisning. De får innføring i samfunnsdidaktiske begreper og lærer å tilrettelegge praktisk og variert samfunnsfagundervisning der det blir lagt vekt på å utvikle elevenes utforskende kompetanse og grunnleggende ferdigheter.

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på barnetrinnet. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med undervisning i samfunnsfag på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Søknadsprosess kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av UDIRs ordning med kompetanse for kvalitet. Søknadsprosessen er todelt og går først via UDIR og deretter høgskolen

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no