Safe & Sound - Internasjonalt mastersemester

Ønsker du økt global forståelse? På dette internasjonale mastersemesteret vil du lære om barns helse og utvikling i et internasjonalt perspektiv. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 semester
Studieform
Heltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Barn trenger pleiende omsorg og beskyttelse for å vokse og trives. Safe & Sound er et internasjonalt mastersemester som er utviklet for å gi deg som student kunnskap om hvordan negative barndomsopplevelser, kriser og katastrofer påvirker helse og bærekraftig utvikling. De uheldige konsekvensene ses ikke bare på et individuelt nivå, men gir også kostnader på samfunnsnivå og svekker bærekraften i familier og lokalsamfunn.

Du vil også lære om forhold som styrker barns oppvekstbetingelser. Semesteret setter kunnskap om barns utvikling og behov i sammenheng med lokale og globale utfordringer og ansvar, slik de er formulert i f.eks. WHO (Verdens helseorganisasjon,) FNs bærekraftsmål og Barnekonvensjonen.

Studiet består av tre sammenhengende emner (hvert på 10 ECTS) som undervises ved tre ulike institusjoner i Bergen, på Lillehammer og i Hanoi, Vietnam.

En utvidet versjon av Emne 2 (15 ECTS) er laget for studenter som ikke kan eller vil reise til utlandet, men kun oppholder seg på Lillehammer. Disse vil heller ikke følge emnet som leveres i Bergen.

Les mer om prosjektet på www.safeandsound.world

For English presentation read here

Hvorfor ta et mastersemester med Safe and Sound?

Omsorgssvikt, overgrep, underernæring og naturkatastrofer kan sette en sunn oppvekst i fare. Du vil øke din kunnskap om hvordan tidlige barndomsopplevelser har betydning for individets helse og trivsel og fellesskapets bærekraft. Du vil lære grunnleggende metoder for psykososial støtte i krise- og katastrofesituasjoner.

Semesteret bringer sammen studenter fra ulike kulturer, hvor oppfatninger om barn og barndom og hva som er belastende, varierer. Det gir muligheter for innsikt i andre kulturers praksiser og verdier, og å se egne nasjonale utfordringer med andres blikk. Semesteret er også en personlig læringsreise med stor sannsynlighet for å ende opp med en utvidet horisont og lærerike vennskap på tvers av landegrenser.

Målet er å bidra til:

  • Økt kunnskap om globale agendaer innenfor barn, helse og bærekraftig utvikling
  • Økt innsikt i barns utvikling, samspillet mellom individ og omgivelser, og betydningen av kultur
  • En mulighet for studentene til å reise, lære og praktisere i utlandet

Søknadsfrist og opptak

Hvem kan søke?

Dette studiet er kun åpent for studenter ved Vietnam National University – University of Education, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Innlandet.

Hvordan søke?

Studenter som er utvalgt ved sin studieinstitusjon må sende inn søknad på nett.

Søknadsfrist:

Studenter ved Høgskolen i Innlandet: 15. feb.

Studenter ved partneruniversitetene: 15. april

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Det siste kurset "Global Child Mental Health and Social Work Practicum" er et 10 ECTS veiledet profesjonelt opplæringskurs i Vietnam.

Studentene får muligheten til å erfare og utvikle en forståelse for profesjonell og akademisk praksis i en internasjonal setting, samt gjøre seg refleksjoner rundt dette.

Dette oppnås ved at studenten får observere det daglige arbeidet og samhandle med helsepersonell, helsevesen og frivillige organisasjoner som jobber med barn med utfordrende bakrunn og psykiske helseproblemer i Vietnam. Studentene vil ta del i ulike læringsprosesser og utføre oppgaver etter avtale med vertsinstitusjonen.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Lurer du på noe om studier tilknyttet HSV-fakultetet på Lillehammer kan du ta kontakt med studieadministrasjonen på hsv-studieadm-l@inn.no

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Kerstin Søderstrøm
Studieveileder