Safe & Sound - Internasjonalt mastersemester

Ønsker du økt global forståelse? På dette internasjonale mastersemesteret vil du lære om barns helse og utvikling i et internasjonalt perspektiv. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 semester
Studieform
Heltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
EN
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
1. mars 2022

Om utdanningen

Som student ved masterprogrammene «Tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier» og «Psykisk helsearbeid» kan du søke på det internasjonale semesteret «Global Mental Health» – høst 2022. Semesteret arrangeres i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og Vietnam National University (VNU). Semesteret og utvekslingen er en del av HINNs internasjonaliseringsprosjekt «Adverse childhood experiences, health, and sustainable development». Søkere fra HINN følger HINNs søknadsfrister og -prosedyre.

Nå lyses det ut to studieplasser med reisestipend for høsten 2022. Søknadsfrist er 1. mars 2022. Informasjon og lenke til søknadsportal finner du her (ekstern lenke).

Du vil lære om mental helse, krisepsykologi og oppvekstbetingelser i et globalt perspektiv, om betydningen av kultur og om hvordan helse- og sosialarbeidere kan bidra i internasjonale innsatser. Oppstart er i midten av august ved UiB i Bergen med emnene PSY380 Introduction to Global Mental Health og PSY381 Crisis Psychology and Disaster Response (eksterne lenker), hver på 10 studiepoeng (ca. 10 uker). Du tar emnene sammen med studenter ved UiB og med innreisende psykologistudenter fra Nepal og Vietnam. Deretter fortsetter du på emnet PSY380B Global Mental Health Practicum (ekstern lenke) på 10 studiepoeng ved VNU i Hanoi, Vietnam.

Stipend

Deltakere mottar stipend for å dekke utgifter i forbindelse med oppholdet ved VNU.

 • Reisestipend: 6 000 NOK.
 • Bolig og livsopphold: opp til 10 000 NOK per mnd. 
 • Kostander for visum og vaksiner: opp til 6 800 NOK.

Utgifter til reise og opphold ved UIB må studenten dekke gjennom lån og stipend fra Statens Lånekasse. Deltakere vil få tilbud om studentbolig ved UiB. 

For mer informasjon 

Se Senter for krisepsykologi, UiB (ekstern lenke).

Moa Nyamwathi Lønning, postdoktor ved HiNN, moa.lonning@inn.no 

Kerstin Söderström, førsteamanuensis ved HiNN, kerstin.soderstrom@inn.no

Hvorfor ta et mastersemester med Safe and Sound?

Omsorgssvikt, overgrep, underernæring og naturkatastrofer kan sette en sunn oppvekst i fare. Du vil øke din kunnskap om hvordan tidlige barndomsopplevelser har betydning for individets helse og trivsel og fellesskapets bærekraft. Du vil lære grunnleggende metoder for psykososial støtte i krise- og katastrofesituasjoner.

Semesteret bringer sammen studenter fra ulike kulturer, hvor oppfatninger om barn og barndom og hva som er belastende, varierer. Det gir muligheter for innsikt i andre kulturers praksiser og verdier, og å se egne nasjonale utfordringer med andres blikk. Semesteret er også en personlig læringsreise med stor sannsynlighet for å ende opp med en utvidet horisont og lærerike vennskap på tvers av landegrenser.

Målet er å bidra til:

 • Økt kunnskap om globale agendaer innenfor barn, helse og bærekraftig utvikling
 • Økt innsikt i barns utvikling, samspillet mellom individ og omgivelser, og betydningen av kultur
 • En mulighet for studentene til å reise, lære og praktisere i utlandet

Søknadsfrist og opptak

Hvem kan søke?

Studenter ved følgende grader:

 • Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner
 • Master i miljøpsykologi
 • Master i psykisk helsearbeid
 • Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

Søknadsfrist:

Studenter ved Høgskolen i Innlandet: 01. mars.

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøver og spesielle krav

Søknaden må inneholde:

 • CV (max. 1 side)
 • Motivasjonsbrev (max. 500 ord)
 • Karakterutskrift

Aktuelle deltakere vil bli invitert til intervju (på engelsk) i uke 10 (7.-9. mars). 

Kandidater som takker ja til å delta må kunne gjennomføre internasjonale reiser ihht gjeldende retningslinjer. 

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer.

Praksis

Det siste kurset "Global Child Mental Health and Social Work Practicum" er et 10 ECTS veiledet profesjonelt opplæringskurs i Vietnam.

Studentene får muligheten til å erfare og utvikle en forståelse for profesjonell og akademisk praksis i en internasjonal setting, samt gjøre seg refleksjoner rundt dette.

Dette oppnås ved at studenten får observere det daglige arbeidet og samhandle med helsepersonell, helsevesen og frivillige organisasjoner som jobber med barn med utfordrende bakrunn og psykiske helseproblemer i Vietnam. Studentene vil ta del i ulike læringsprosesser og utføre oppgaver etter avtale med vertsinstitusjonen.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Lurer du på noe om studier tilknyttet HSV-fakultetet på Lillehammer kan du ta kontakt med studieadministrasjonen på hsv-studieadm-l@inn.no

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Kerstin Søderstrøm
Studieveileder