Relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv

Vil du lære mer om å hjelpe utsatte barn og unge? Utdanningen er praksisnær og tar sikte på å gjøre deg dyktigere i din tjenesteutøvelse. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
Et semester
Studieform
Nettbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Fleksibel (Vår/høst)
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Hensikten med studiet er å gi de som jobber med barn og unge økt kompetanse og bidra til holdningsutvikling, slik at studentene blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær og vil ha fokus på både økt forståelse og handlingskompetanse.

Pedagoger, assistenter, barne- og ungdomsveiledere og miljøarbeidere tilhører en faggruppe i en særstilling. Ofte er det de som jobber med de mest sårbare og utsatte barna, som ledd i tiltak i skole og barnehage eller på institusjon. I tillegg jobber de med større barnegrupper, i skole, SFO, barnehage eller boliger. Dette gjør behovet for kompetanse særlig stort.

I et klasserom med 25 elever er det anslått at det i gjennomsnitt er 4-5 elever som lever med eller har opplevd alvorlige belastninger, som for eksempel vold, overgrep, mishandling og omsorgssvikt. Mange av disse forteller aldri om dette, fordi de mangler ord for å fortelle om det de utsettes for, fordi de ikke vet at det de opplever ikke er greit eller fordi de er redd for konsekvensene dersom de forteller om hemmeligheter i familien. 

Disse barna har økt risiko for å utvikle psykiske vansker. Vi vet at barn og unge som utsettes for vold og overgrep kan få store fysiske og psykiske skader, som for en del kan fortsette langt inn i voksen alder. Med utgangspunkt i nevrobiologi har vi kunnskap om hvilke konsekvenser slike oppvekstbetingelser kan ha for læring og utvikling. Mange av barna strever med å tilpasse seg skole- og barnehagehverdagen, og mangler ferdigheter de har behov for. Å bli møtt av voksne med en traumesensitiv tilnærming vil være viktig for læring og utvikling.

Om samlingene

Studiet gjennomføres som en nettbasert utdanning med fem digitale samlinger på ettermiddag/kveld. I tillegg til dette kommer nettbaserte forelesninger og arbeidsoppgaver mellom samlingene. De digitale samlingene vil bli gjennomført på ettermiddagen på fem onsdager.

Vi benytter oss av Zoom og Canvas som plattform for undervisning.

Studiet planlegges igjen for våren 2023.

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Ønsker du å motta varsel neste gang dette studiet åpnes for søking kan du melde deg på for dette her.

 

Hva koster det?

Studiet koster 6700 kroner. Du må også betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Lurer du på noe om studier tilknyttet HSV-fakultetet på Lillehammer kan du ta kontakt med studieadministrasjonen på hsv-studieadm-l@inn.no

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder