Regneark for arbeidslivet

Vil du lære mer om bruk av regneark og hente ut nytteverdi for drift og planlegging i din virksomhet? Da er dette nettbaserte emnet noe for deg. 

Studiested
Nettbasert
Studiet varer
6 mnd
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
10. aug. 2022
Bildet av en kvinnelig student som jobber på en pc

Om studiet

Studiet består av emnet Regneark for arbeidslivet.

I dette studietilbudet legges det spesielt vekt på arbeidsliv, bruk av regneark i administrative og økonomiske oppgaver, med særskilt kvantitativt fokus. Ved å ta dette studiet vil du få en bedre forståelse for hvordan virksomheter kan nyttegjøre regneark i planlegging og drift, noe som skal bidra til en mer effektiv og systematisk ressursutnyttelse i enhver virksomhet. 

Studiet er utviklet i samarbeid med næringslivsorganisasjoner i Innlandet. Videreutvikling av kompetanse i bruk av verktøy som gir virksomheter informasjons- og beslutningsgrunnlag av høy kvalitet er et bidrag til vekst og robusthet i næringslivet.

Studiet passer for alle, både medarbeidere og ledere, som har interesse for eller jobber med ulike beslutningsgrunnlag i virksomheter. 

Følgende vil kunne ha særskilt nytte av studiet:

  • økonomimedarbeidere
  • analytikere innen mange fagområder
  • administrasjonsmedarbeidere
  • ledere/mellomledere
  • Arbeidstakere med et kvantitativt fokus i sin stilling og som skal jobbe med effektivisering og/eller å utarbeide gode beslutningsgrunnlag i ulike sammenhenger i den daglige driften av virksomheten. 

Jobbmuligheter

Studiet har som mål å gi kandidatene kompetanse for å kunne arbeide med økonomisk-administrative oppgaver ved bruk av regneark. Arbeidslivsrelevansen i studiet skal ivaretas gjennom kunnskap og forståelse for virksomhetens behov for og mulighet til å nyttegjøre seg regneark i planlegging og drift. 

Ved fullført studiet vil du behersker grunnleggende standardfunksjoner i regneark, samt bruke logiske tester og oppslagsverktøy i regneark og utarbeide grafiske fremstillinger av data ved hjelp av regneark. 

Les mer om læringsutbytte i studieplanen.

Praktisk informasjon

Det er oppstart i slutten av september 2022, under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere.

Studiet er nettbasert og tilrettelagt for deg som er i jobb. Undervisningsformen foregår ved bruk av videoer og diskusjonsforum, og studiet avsluttes med en digital hjemmeeksamen over 24 timer.

Søknadsfrist og opptak

10.august 2022 er søknadsfrist for dette emnet.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

-> Betaling og oppdragsstudier
-> Betaling og oppdrag Handelshøgskolen - Faktultet for økonomi og samfunnsvitenskap høst 2022
-> Velg fra lista: 7066: Regneark fra arbeidslivet

Hva koster det?

Studieavgift på kr. 6 850.

I tillegg må du betale semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no , telefon 62 43 04 38 eller:

Bilde av Line Kristiansen
Studieveileder