Psykisk helse og utvikling hos barn og unge

Er du opptatt av å sikre god psykisk helse blant de yngre? Dette nettbaserte studiet gir deg økt kompetanse på et viktig fagområde. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Samlingsbasert og Nettbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar (Vår/Høst)
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
1. des. 2022

Om utdanningen

Studiet skal gi deg som jobber med eller ønsker å jobbe med barn og unge mer kunnskap og bidra til holdningsutvikling, slik at studentene blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær.

God psykisk helse er en viktig ressurs i oppvekst, utdanning og inn i livet som ung voksen. Helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn og unges psykiske helse er derfor et viktig satsingsområde. Arbeidet for å bedre barn og unges psykiske helse må foregå der barn og unge befinner seg, og de som jobber med barn og unge er derfor viktige for å bygge psykisk helse hos denne målgruppa.

Assistenter, barne- og ungdomsveiledere og miljøarbeidere tilhører en faggruppe i en særstilling. Ofte er det de som jobbe mest med de sårbare og utsatte barna, som ledd i tiltak i skole og barnehage eller på institusjon. I tillegg jobber de med større barnegrupper, som assistenter på skole, SFO, i barnehager eller boliger. Dette gjør at behovet for kompetanse på dette fagområdet er særlig stort.

 

Om samlingene

Studiet gjennomføres som en nettbasert utdanning med fem digitale samlinger på ettermiddag/kveldstid. I tillegg til dette kommer nettbaserte forelesninger og arbeidsoppgaver mellom samlingene. De digitale samlingene vil bli gjennomført på ettermiddagen på fem tirsdager, fra 17:00 - 20:00:

  • 17.januar
  • 21.februar
  • 14.mars
  • 11.april
  • 2.mai

Vi benytter oss av Zoom og Canvas som plattform for undervisning.

 

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Du finner studiet under Betaling og oppdrag, og deretter Fakultet for helse og sosialvitenskap vår 2023 i søknadsweb.

Les mer om søknad og opptak

 

Hva koster det?

Studiet koster 6850 kroner. Du må i tillegg betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Søkere som tilbys studieplass og som takker ja til tilbudet er forpliktet til å betale studieavgiften jfr angrerett på betalingsstudier.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg. (For søkere til kull 2023 er det studieplan 2022 som er gjeldende).

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder

Studieprogramansvarlig