Psykisk helse og utvikling hos barn og unge

Er du opptatt av god psykisk helse blant barn og unge? Dette nettbaserte studiet gir deg økt kompetanse på et viktig og stort fagområde. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Samlingsbasert og Nettbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

God psykisk helse er en viktig ressurs i oppvekst, utdanning og inn i livet som ung voksen. Helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn og unges psykiske helse er derfor et viktig satsingsområde. Arbeidet for å bedre barn og unges psykiske helse må foregå der barn og unge befinner seg, og de som jobber med barn og unge blir derfor viktige for å bygge psykisk helse hos denne målgruppa.

Assistenter, barne- og ungdomsveiledere og miljøarbeidere tilhører en faggruppe i en særstilling. Ofte er det de som jobbe mer det mest sårbare og utsatte barna, som ledd i tiltak i skole og barnehage eller på institusjon. I tillegg jobber de med større barnegrupper, som assistenter på skole, SFO, barnehage eller boliger. Dette gjør at behovet for kompetanse på dette fagområdet er særlig stort.

Hensikten med studiet er å gi de som jobber med barn og unge mer kunnskap og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær.

Om samlingene

Utdanningen har oppstart i august og vil gjennomføres som en nettbasert utdanning med fem digitale samlinger på ettermiddag/kveldstid. I tillegg til dette kommer nettbaserte forelesninger og arbeidsoppgaver mellom samlingene. De digitale samlingene vil bli gjennomført på ettermiddagen på 5 onsdager.

Vi benytter oss av Zoom og Canvas som plattform for undervisning.

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Ønsker du å motta varsel neste gang dette studiet åpnes for søking kan du melde deg på for dette her: https://nettskjema.no/a/210579

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studiet koster 6700 kroner. Du må i tillegg betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder

Studieprogramansvarlig