Prosjektledelse

Vil du lære mer om planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av prosjekter? Da er dette nettbaserte studiet i prosjektledelse noe for deg.

Studiested
Nettstudium
Studiet varer
4 mnd
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
7,5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Februar (September 2022)
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. aug. 2022
En kvinne i prosjektleder rollen står oppreist ved et bord og snakker med sine kollegaer som sitter rundt bordet

Om studiet

Studiet består av enkeltemnet Prosjektledelse, hvor prosjektorganisering i faser, initiering, kobling mot basisorganisasjon og kunnskaper om økonomi- og ressursstyring er vesentlige læringsmål.

Prosjekt som arbeidsform blir stadig mer utbredt. De fleste arbeidsplasser har oppgaver og utfordringer som løses i en prosjektkontekst. Det å etablere en intern kompetanse på prosjektarbeid er derfor viktig ved siden av f.eks. yrkes- og profesjonskompetanse.

Dette nettbaserte studietilbudet i prosjektledelse passer for deg som ønsker å få kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike type virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter. 

Studiets oppbygging og innhold:

  • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
  • Funksjoner og roller i et prosjekt
  • Interessentanalyse
  • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
  • Håndtering av usikkerhet og risiko
  • Prosjektstyringsverktøy
  • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
  • Kommunikasjon og konfliktløsning

Prosjektledelse passer for alle som ønsker å lede prosjekter eller som allerede gjør det. Studiet er et etter- og videreutdanningsstudie og det er tiltenkt søkere med arbeidserfaring. Det er imidlertid ikke noe krav til forkunnskap eller bakgrunn og kompetansen som studiet gir er etterspurt både i privat og offentlig sektor.

Jobbmuligheter

Studiet er faglig relevant i de fleste yrker og bransjer. Det er mest relevant der prosjektet er en aktuell arbeids- og organiseringsform.

Du tilegne deg kunnskap om initiering, organisering og ledelse av prosjekter, samt økonomi- og ressursstyring. Studie vil også gi deg ferdigheter i og kunnskap om intern og ekstern kommunikasjon, etablering av prosjektgrupper, evaluering og oppfølging, risiko – og interessentanalyse, og ferdigheter til å kunne lede prosjektets deltakere mot felles mål.

Praktisk informasjon

Studiet er nettbasert, og vil avsluttes med med en digital hjemmeeksamen over seks virkedager. 

Undervisningen foregår kl. 09.15 - 12.00, det er ca seks slike forelesninger spredt utover høsten. Datoer kommer.

 

Digital hjemmeeksamen, datoer kommer. 

Oppstart under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere. Dersom det er ledige studieplasser etter søknadsfristens utløp vil vi åpne for løpende opptak frem til studiestart. 

Søknadsfrist og opptak

Studiestart september 2022.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Trykk på knapp "Søk studiet", logg inn, velg "Betaling og oppdrag", velg "Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap høst 2022". Trykk på liten pil ved siden av "Velg fra liste", da finner du dette studiet med nummer 

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 9 600,-

I tillegg må du betale semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller direkte med en av kontaktpersonene:

Bilde av Trygve Stølan
Studieprogramansvarlig

Bilde av Linda Vibeke Kiønig
Studieveileder