Praktisk bruk av GIS i skog- og utmarksnæringer

Kurset er relevant for deg som er aktiv forvaltere av skog og utmark, ansatt i offentlig sektor som arbeider med skog og utmark, samt andre ansatte i skog- og utmarksnæringer.

Studiested
Honne Hotell og konferansesenter på Biri
Studiet varer
12 uker
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
November
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Kurset er relevant for aktive forvaltere av skog og utmark, ansatte i offentlig sektor som arbeider med skog og utmark, samt andre ansatte i skog- og utmarksnæringer.

Deltakerne vil gjennom praktiske oppgaver i skogbruk og utmark lære å hente geodata og å bruke programvare. Både geodata og programvare som benyttes i kurset er gratis tilgjengelige. Deltakerne vil derfor kunne fortsette arbeidene påbegynt i kurset etter kursslutt.

Eksempler på oppgaver/problemstillinger:

  • Analyser av skogressursene på eiendomsnivå, og se på effekter av ulike miljøtiltak;
  • Effekter på kortere terrengtransport av tømmer av ulike veitrasévalg;
  • Planlegging av skogsdrifter og markberedning for å minimere erosjon;
  • Analyser av avrenning og flomrisiko for planlegging av veier;
  • Tilpasning av skogsdrift for å ivareta habitater for skogsfugl og beiteressurser for elg i ulike årstider;
  • Risikovurdering ved salg og kjøp av skogseiendom: produksjon, flom og brann med hensyn til klimaendringer;
  • Analyser om å lage kostnadsraster i driftsområder med risikoområder (mye vann eller bratt terreng).

 

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Anbefalte forkunnskaper: Det er en fordel med grunnleggende kjennskap til bruk av PC og internett. Det er en stor fordel med kjennskap til skog- og eller utmarksforvaltning, da studiet vil sentreres rundt problemstillinger knyttet til det.

Praktisk informasjon

Kurset er samlingsbasert, med 3 samlinger:

Mellom samlingene gis det oppgaver som deltakerne arbeider med. Kurset avsluttes med hjemmeeksamen. Kurset gir totalt 5 studiepoeng (ECTS).

Samlingene foregår på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri.

 

For deg som vil tas opp som student og få studiepoeng

Opptakskrav: generell studiekompetanse eller realkompetanse

Hvordan søker du opptak: Søk opptak HER, husk å ha dokumentasjon på fullført utdannelse eller realkompetanse tilgjengelig. Etter at søknaden din er behandlet, mottar du e-post om hvordan du går frem videre og lenke til nettsted hvor du betaler kursavgiften med kort.

Etter bestått kurs vil du motta karakterutskrift og kursbevis.

Kursavgiften som inkluderer kost (lunsj og middag ankomstdag, frokost og lunsj avreisedag) og losji (enkeltrom) for tre samlinger, er totalt 5900 kr + kr 738 i lovpålagt semesteravgift.

 

For deg som IKKE vil tas opp som student

Opptakskrav: ingen

Hvordan søker du opptak: Søk opptak HER

Etter bestått kurs vil du motta kursbevis.

Kursavgiften er totalt 5400 kr, som inkluderer kost (lunsj og middag ankomstdag, frokost og lunsj avreisedag) og losji (enkeltrom) for tre samlinger.

 

Frister

Påmeldingsfrist: 1. oktober, men løpende opptak etter det om det blir ledige plasser.

Ved avmelding innen 1. november, tilbakebetales kursavgiften fratrukket administrativ gebyr på 500 kr. Semesteravgiften tilbakebetales ikke. Ingen tilbakebetaling av kursavgift ved avmelding etter 1. november. Lenke til nettside med betaling (kredittkort) sendes på e-post etter at søknad om opptak er sendt.

 

Opphold ved Honne Hotell og Konferansesenter

Samlingene foregår på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri.

Kursavgiften inkluderer full kost og losji (lunsj og middag ankomstdag, frokost og lunsj avreisedag) for tre samlinger. Det er muligheter for overnatting fra dagen før kursstart, dette må i så fall avtales privat med Honne Hotell.

Etter at søknaden til kurset er godkjent, sendes det ut en e-post fra Høgskolen i Innlandet med informasjon om betaling. Betalingen gjøres da på nettet. Deltakerne mottar endelig bekreftelse på at betaling er mottatt og er registrert for kurset.

 

Programvare

Kursledere vil gi støtte kun for PC (Windows) plattformer. Macintosh kan vi dessverre ikke støtte.

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

5400 - 5900 i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med

Bilde av Lisbeth Vedå
Studieveileder