Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Et norskt stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Et kunstfaglig alternativ på linje med vitenskapelige doktorgradsprogrammer. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om doktorgradsutdanningen

Det norske Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, finansiert fra Kunnskapsdepartementet, ble opprettet i 2003 for å utvikle et kunstfaglig alternativ på linje med de vitenskapelige doktorgradsprogrammene og har aktive stipendiater fordelt i ulike institusjoner, inkludert Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet. 

Stipendiatprogrammet skal kvalifisere for kunstnerisk virksomhet, undervisnings- og forskningsstillinger innen høyere kunstutdanning og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kunstnerisk kompetanse og innsikt.

Stipendiatprogrammet er normert til tre års fulltidsstudier/180 studiepoeng og inkluderer en obligatorisk del av 30 studiepoengs omfang og et prosjekt av 150 studiepoengs omfang.

Prosjektet skal være et selvstendig kunstnerisk prosjekt på høyt nivå og med nasjonal og internasjonal faglig relevans. Samtidig er fokus på ulike former for refleksjon sentralt. Prosjektet skal bidra til å utvikle ny innsikt, kunnskap og/eller erfaring.

Stipendiater som tilsettes ved institusjonene knyttet til programmet deltar i en felles forskerskole driftet av Programstyret.

Stipendiatprogrammet skal gi stipendiaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med tredje syklus i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Gjennomført program som er godkjent i samsvar med retningslinjene, gir førsteamanuensiskompetanse på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner ved tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved norsk universitet eller høgskole.

Programmets fremtid

Høsten 2017 gjennomføres en høring om fremtiden til stipendprogrammet. Forslaget fra kunnskapsdepartementet, støttet av kunstutdanningene, er at det opprettes en egen ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne graden vil fungere som en kunstfaglig parallell til akademiske ph.d.-grader og blir den første doktorgraden basert utelukkende på kunstnerisk produksjon og metoder.

Søknadsfrist og opptak

Hva koster det?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: