Personvern – en grunnopplæring i personvernregelverk

Deltidsstudiet i personvern vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva personvern er, hvorfor personvern er viktig og hvilke prinsipper som ligger til grunn for personvernlovgivningen.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. mai 2022

Om utdanningen

Dette deltidsstudiet i personvern har som mål å gi en grunnleggende forståelse for hva personvern er, hvorfor personvern er viktig og hvilke prinsipper som ligger til grunn for personvernlovgivningen.

Forståelse av disse prinsippene og de nærmere reglene som gjelder for behandling av personopplysninger vil bidra til at du etter endt studie kan spille en viktig rolle i virksomhetens etterlevelse av personvernlovgivningen. Ivaretakelse av personvernhensyn bidrar til å bygge tillit og kan kanskje til og med gi konkurransemessige fordeler.

Alle virksomheter har behov for personvernkompetanse innen både juridiske aspekter, internkontroll og informasjonssikkerhet. Alle disse temaene vil derfor bli behandlet i studiet. Studiet vil også se på hvordan man kan overholde kravene i personvernlovgivningen sett i forhold til andre lover og regler, blant annet adgangen til å iverksette kontrolltiltak på arbeidsplassen og markedsføring mot kunder. Flere virksomheter vil nå også bli pålagt å ha personvernombud, og kurset er skreddersydd for de som blir nye i denne viktige rollen.

Studiet passer for alle som ønsker å lære mer om personvern og ny lovgivning på området. Studiet er særlig egnet for personvernombud og andre med sentrale roller innen personvern, f.eks. daglig leder, informasjonssikkerhetsansvarlig, HR-leder, kundeansvarlige mv, som vil få ansvar til å ivareta personvernlovgivningen i virksomheten. Det er ikke noe krav om juridiske eller tekniske forkunnskaper.

Faglig innhold:

Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng med disse hovedtemaene:

• Hva er personvern og hvorfor er det viktig
• Ny personopplysningslov
• Sentrale krav til behandling av personopplysninger
• Roller, ansvar og rettigheter
• Ansvarlighet og systematisk behandling
• Informasjonssikkerhet og risiko
• Personvern i arbeidslivet
• Andre relevante regler i ny personopplysningslov

Jobbmuligheter

Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter som gjør at du er kvalifiseres til å bidra til å etterleve personvernlovgivningen i norske eller utenlandske virksomheter. Du vil blant annet kunne anvende personvernregelverket i arbeidet med behandling av personopplysninger i virksomheten og bidra til utvikling og ivaretakelse av gode rutiner for internkontroll i virksomheten.

Praktisk informasjon

Studiet på 15 studiepoeng gjennomføres over ett semester, første gang i vårsemesteret 2018. Det arrangeres to fysiske samlinger på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer, og er nettstøttet med digitale læringsressurser via en felles nettportal mellom samlingene.

Samlinger: (med forbehold om endringer)
Neste gjennomføring skjer i høstsemesteret 2022. Det arrangeres to fysiske undervisningssamlinger på Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.
Samling 1: 5. - 6. september 2022
Samling 2: 7. - 8. november 2022

Eksamen:
Eksamensformen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen. Det er valgfritt om du ønsker å ta eksamen eller ikke. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng. De som ikke ønsker å ta eksamen får kursbevis etter fullført kurs.

Forbehold om igangsetting ved mindre enn 20 studenter.

Søknadsfrist og opptak

15. mai er søknadsfristen.

 

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

 

Studiet ligger søkbart under «Betalings- og oppdragsstudier: Handelshøgskolen høst 2022»

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 19 500.- 

Kostnader til litteratur og semesteravgift kommer i tillegg. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Malin Sjursen Wulvik
Studieveileder

Bilde av Julianne Meling Habberstad
Studieprogramansvarlig