Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN)

Studiet gir deg kunnskap om planleggingsmetodikk og hvordan planlegging praktiseres av mange ulike yrkeskategorier. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Partnerskap og flernivåstyring er etter- og videreutdanning som tilbys i samarbeid med Høgskolen i Volda, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet. Studiet er rettet mot folk i arbeid som allerede har ansvar for utviklings- og planleggingsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, departementer, direktorater og statlige etater, og som ønsker å øke sin kompetanse innenfor dette området. 

Studiet er godkjent som del av Master i samfunnsplanlegging ved Høgskole i Volda, samt som valgemne i Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i offentlig innovasjon ved Høgskolen i Innlandet.

Planlegging både som fag og som praksis preges av en breddetilnærming. Behovet for kompetanse innenfor planleggingsmetodikk øker i takt med at styringsutfordringene blir mer komplekse. Studiet gjenspeiler derfor dagens virkelighet hvor planlegging praktiseres av mange ulike yrkeskategorier.

Partnerskap og flernivåstyring fokuserer på koblingene mellom kunnskap og teori, innsikt og forståelse, samt praksis og handling. Økt kunnskap og kjennskap til teori, koblet til refleksjon over egne og andres erfaringer skal avlede innsikt og forståelse som til sist reflekteres i endret og bedret praksis.

Studiet er prosessorientert fremfor å behandle plandokumenter som produkt. Forankringen av planlegging i demokratiske og politiske prosesser er en viktig del av dette. 

Felles komponenter i studiet:

  • Samfunn og planlegging
  • Planleggingsteori
  • Styring og planlegging
  • Metode og arbeidsmåter
  • Næringsutvikling/regionalutvikling
  • Feltperiode: syntese og anvendelse av studiets innhold i en konkret sammenheng.
  • Fordypning – særpensum

For å kunne søke studiet må du være godkjent som deltaker på etterutdanningskurset SAMPLAN av Kommunenes Sentralforbund ved Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS).

Praktisk informasjon

Studiet starter hvert høstsemester og avsluttes påfølgende vår.
Det er 30-40 studieplasser. 

Samlinger

Samlingene har en varighet på til sammen 6 uker, fordelt på 4 perioder.

Arbeidskrav og eksamen

Det er to arbeidskrav på studiet som må godkjennes før man får gå opp til eksamen.

Eksamensoppgave utleveres etter 4. samling. Du får 2 dager på å ferdigstille oppgaven som skal være på 5-10 sider. Selvvalgt pensum vedlegges besvarelsen.

Det overordnede faglige og administrative ansvaret, inkludert eksamensansvaret går på omgang mellom de tre institusjonene, Høgskolen i Volda, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet.

Søknadsfrist og opptak

Egen søknadsfrist. 

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb. Studiet ligger under "betaling og oppdrag: Handelshøgskolen" i søknadsweb med søkekode 2301.

Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Det er ulike opptakskrav avhengig av om man ønsker å avlegge eksamen eller ikke. SEVS disponerer alle studieplassene på studiet og tar opp deltakerne, og de utsteder kursbevis etter studiets slutt. For å avlegge eksamen, må man i tillegg søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Deltakerne må altså være tatt opp på kurset av SEVS før de kan søke opptak til studiet ved Høgskolen i Innlandet.

A) Opptakskrav fra SEVS - fører til kursbevis

Søkere må ha praksis fra planlegging eller annet relevant utviklingsarbeid. De må ha utdanning fra universitet, høgskole eller tilsvarende sterk realkompetanse. Opptak foretas av SEVS.

For å oppnå kursbevis må deltakerne være tilstede ved all undervisning, levere inn et planproblem ved kursstart og skrive et prosjektnotat (se bestemmelser under arbeidskrav). Det er i tillegg obligatorisk å delta i arbeid med feltrapport (se informasjon nedenfor).

B) Opptakskrav fra Høgskolen i Innlandet  fører til eksamen (30 studiepoeng)

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning og minst to års arbeidserfaring fra offentlig sektor. Annen arbeidserfaring med stor relevans for offentlig virksomhet kan også godkjennes.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller:

Bilde av Aksel Hagen
Studieprogramansvarlig