Pårørendearbeid i helsesektoren

Ønsker du å lære mer om arbeid med pårørende? Studiet gir økt kompetanse til å arbeide med pårørende både i grupper og enkeltvis. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Fleksibel (Studiet er for tiden ikke åpent for søking)
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Pårørende er som regel en nødvendig ressurs for at pasienten som er alvorlig syk kan få best mulig livskvalitet, samt få mest mulig og lengst mulig tid hjemme. Samtidig er det en kjent sak at pårørende ofte er i en svært belastende situasjon med tunge omsorgsoppgaver i tillegg til opplevelse av sorg og krise. Det er derfor viktig at denne gruppen opplever anerkjennelse og støtte. For å kunne gi dette, tilbys studiet i pårørendearbeid.

Gjennomført studium gir økt kvalifikasjon i å støtte og anerkjenne pårørende både enkeltvis og i grupper. Studiet vil benytte metoder som stimulerer studentens egenaktivitet, selvstendighet og refleksjon. Metodene vil variere fra forelesninger, erfaringsutveksling og refleksjon, gruppearbeid, øvelser, presentasjoner og selvstudier. Praksisnærhet og utviklingsarbeid rettet mot egen arbeidsplass vil stå sentralt. Studiet omfatter alle pårørende uavhengig av diagnose og er en videreutvikling av ”Pårørendearbeid innen lindrende omsorg” som høgskolen tidligere har tilbudt i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark.

Studiet gir økt kompetanse i å anerkjenne og støtte pårørende generelt, og spesielt de som er pårørende til pasienter som mottar lindrende omsorg. Gjennomført studium gir økte kvalifikasjoner til å arbeide med pårørende enkeltvis og i grupper.

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier" på Søknadsweb.

Søknadsfrist og opptak

Studiet er for tiden ikke åpent for søking. Ønsker du å motta informasjon når studiet åpnes for søking kan du registrere deg her:  https://nettskjema.no/a/parorendearbeid   

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studiet har en studieavgift. Du må også betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir større grunnlag for å ta vare på pårørende i en sårbar situasjon.

 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder