Påbygging i økonomi og administrasjon - nettbasert

Vil du studere ved siden av jobb og øke din kompetanse innen økonomi og administrasjon, er dette studiet godt egnet for deg.

Studiested
Nettbasert
Studiet varer
2 år
Studieform
Nettbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi, som ønsker å bygge videre på en økonomisk og administrativ utdanning. 

Det er stadig behov for personer med kompetanse på høgskolenivå i økonomi og administrasjon. Studiet vil dermed være et optimalt tilbud for deg som allerede er i arbeid og ønsker økt kompetanse innen økonomi og administrasjon.

Studiet er et nettbasert studium som går på deltid over to år. Les mer om hvordan studiet er lagt opp under "Hvordan gjennomføres nettstudiet?" lenger ned på denne siden. 

Studiet kan også innpasses i både Bachelor i økonomi og administrasjon og i Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Jobbmuligheter

Med kompetanse innen økonomi og administrasjon vil du kunne jobbe i økonomi- og stabsfunksjoner både i privat og offentlig sektor.

Studiet vil i kombinasjon med annen relevant høyere utdanning, eksempelvis Årsstudium i bedriftsøkonomi, gi et godt grunnlag for å arbeide med mer kompliserte økonomi- og administrasjonsoppgaver, for eksempel som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder. 

Hvordan gjennomføres nettstudiet?

Nettbasert undervisning i Canvas 

Høgskolen benytter læringsportalen Canvas. I Canvas vil alt av nettbasert undervisning og informasjon legges ut. Du får tilgang til ett undervisningsrom per emne du skal ha. Forelesningsvideoer og fagstoff blir lagt ut i undervisningsrommene i Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger og annet undervisningsmateriell når og hvor som helst så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

Live seminarer i Zoom

I tillegg til forelesninger og undervisning i Canvas, som beskrevet over, er det også live seminarer i den nettbaserte løsningen Zoom 4-5 ganger i løpet av et semester. Seminarene avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester (mer informasjon om dette nærmere studiestart).

Du får tilgang til Zoom-seminarene gjennom Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og du må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer.

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

Obligatoriske arbeidskrav

I de fleste emnene i studiet vil det være ett eller flere obligatoriske arbeidskrav gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere i undervisningsrommene i Canvas av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

Eksamen

Hvert emne har eksamen i slutten av semesteret. Det vil si to eksamener per semester på dette deltidsstudiet.

Eksamensdatoer for høstsemesteret er klare innen studiestart, og er tilgjengelig i StudentWeb etter du har semesterregistrert deg ved studiestart. Eksamener blir lagt i perioden mellom slutten av november og frem til jul.

Eksamensdatoer for vårsemesteret er klare ca. 1. desember, og publiseres i StudentWeb etter du har semesterregistrert deg for vårsemesteret etter 1. desember. Eksamener blir lagt i perioden mellom slutten av april og begynnelsen av juni.

Studiet har både hjemmeeksamener og skriftlige skoleeksamener. Skriftlige skoleeksamener kan avlegges på Rena eller et av eksamensstedene høgskolen har avtale med. Eksamensavgift på ca. kr 1500 per eksamen kan tilkomme på eksterne eksamenssteder.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i hvilke eksamenssteder høgskolen har avtale med, og det er ikke mulig å søke om å avlegge eksamener andre steder enn de steder Høgskolen i Innlandet har avtale med.

Mer informasjon om eksamen fås ved studiestart.

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet (se forelesningsvideoer, delta på seminarer, lese pensum, jobbe med oppgaver m.m.).

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Som nettstudent kan det forekomme eksamensavgift på ca 1500 kr pr eksamen til eksternt eksamenssted ved gjennomføring av skriftlig skoleeksamen.

Mer informasjon om eksamen.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Et fullført studium kan sammen med fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i regnskap og økonomirådgivning (begge gjennomført ved Høgskolen i Innlandet), settes sammen til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Studiet kan også innpasses inn i Bachelor i regnskap og økonomirådgivning som tilbys på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet, studiested Rena. Eller i Bachelor i økonomi og administrasjon som tilbys på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet, studiested Rena og Lillehammer.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Berit Granbakken Nyberg
Studieveileder

Bilde av Trond Scheistrøen
Studieprogramansvarlig