Påbygging i bærekraftsøkonomi

Er du en økonom eller mellomleder som ønsker faglig påfyll innen bærekraft? Studiet gir deg kunnskap om hvordan du kan endre organisasjoner i mer bærekraftig retning. 

Studiested
Kongsvinger
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Påbygging i bærekraftsøkonomi retter seg mot personer som allerede har økonomisk-administrativ kompetanse og som ønsker å bygge på denne med spesialisert kompetanse innenfor bærekraft. Ferdige kandidater skal kunne være en viktig ressurs for virksomheter som tar bærekraftsutfordringene på alvor.

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Samtidig er bedrifter avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene. 

Påbygging i bærekraftsøkonomi passer for personer som har økonomisk-administrativ fra tidligere og som ønsker å bygge på denne kompetansen for å få en spesialisert kompetanse innen bærekraft. 

Hedmark Fylkeskommune har gitt betydelige økonomiske bidrag til etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi. 

Gjennomføring av studiet

Studiet tilbys på deltid og er på denne måten tilrettelagt for personer som er i jobb. Undervisningen er samlingsbasert og består av rundt 4 samlinger pr. emne, av 1-2 dagers varighet. Det gjøres oppmerksom på at undervisningsamlingene i stor grad er obligatoriske, som gjennomføres på Høgskolesenteret på Kongsvinger. Man vil derfor ha behov for noe tilrettelegging av arbeidssituasjonen, slik at man kan delta i undervisningen. Hvilke emner som har obligatorisk undervisning kan ses ved å lese emnebeskrivelsene i studieplanen. 

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg minimum 60 studiepoeng i økonomisk-administrative fag. 

 

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak

Det stilles ikke formelle krav til emnesammensetningen i den tidligere økonomisk-administrative utdanningen, men det anbefales at den tidligere økonomisk-administrative utdanningen inneholder grunnleggende emner i regnskap, bedriftsøkonomi/økonomistyring, markedsføring, organisasjonsfag og strategi. Dette fordi emnene i Påbygging i bærekraftøkonomi bygger på at man har forkunnskaper på disse områdene, enten gjennom tidligere studier eller gjennom at man har opparbeidet seg en realkompetanse. Søkere som mangler forkunnskapene på ett eller flere av disse områdene bør vurdere å ta disse emnene først eller lese seg opp på det aktuelle området på forhånd.  

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Påbyggingstudiet i bæreraftsøkonomi kan innpasses for obligatoriske emner i Bachelor i bærekraftøkonomi eller som valgemner i Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet. Studiet kan etter nærmere regler også kombineres med andre studier for å sette sammen en sammensatt bachelorgrad ihht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig