Operativ ledelse, samhandling og kommunikasjon ved kritiske hendelser

Jobber du i en nødetat eller i en annen beredskapsfunksjon? Er du interessert i strategier for god og effektiv ledelse, samhandling og kommunikasjon ved sammensatte, tidskritiske og dynamiske hendelser i samfunnet? Da er kanskje dette masteremnet noe for deg!

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 semestre
Studieform
Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
April
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
1. mars 2022

Om utdanningen

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Samarbeid mellom de forskjellige beredskapsaktører ved en større hendelse setter høye krav til kommunikasjon og samhandling. I tråd med rapporter etter de to største hendelsene i Norge de siste 10 år (22 juli 2011 og jordskredet i Gjerdrum 2020) er det avdekket forbedringsområder og svakheter i samhandlingen mellom beredskapsaktører. I Norge er nødetater og andre beredskapsaktører delt i tydelige sektorer med atskilte sektoransvar. Ved en kritisk hendelse er man avhengig av samhandling på tvers av sektoransvaret. I pandemiarbeidet har man avdekket at hver sektor har sine beredskapsplaner og handlingsprogrammer, men at det mangler en koordinert og overordnet styring for å få de forskjellige sektorene til å samhandle. Det er behov for en felles situasjonsforståelse av konsekvenser av for eksempel en pandemi og de belastninger denne type hendelser har for det totale samfunnsbildet over tid.

Dette studiet skal gi de som jobber med krise og beredskap i totalforsvaret en mulighet for å møtes i ett studie for å skape en god plattform for samarbeid og kommunikasjon for sammen å kunne løse kritiske hendelser i fremtiden på en effektiv måte. Emnet består av både fysiske og digitale samlinger, og det vil blant annet benyttes digitale verktøy for å øve på sentrale ferdigheter.

Studiet starter med første samling 4.april.

Samlinger

4.-6.april (fysisk samling, hotel Central i Elverum)

8.-10.juni (digital samling)

30.august - 1.september (digital samling)

Oktober/november: uke 44 (fysisk samling med eksamensøvelse) 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfristen for studiet er 1.mars 2022. 

Du trenger bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning, og minst to års arbeidserfaring med særlig relevans for totalforsvarsarbeid ved kritiske hendelser for å bli tatt opp i dette studiet. Eksempel på særlig relevant arbeidserfaring kan være fra politi og justis, brann og redning, helse, kommunal beredskap, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige beredskapsaktører.

Søkere rangerer på bakgrunn av karakterer fra bachelorgraden. For arbeidserfaring utover opptakskravet gis det tilleggspoeng inntil 4 poeng. 0,5 poeng pr halvår. Arbeidserfaring omregnes til 100% stilling. Det gis også inntil 2 tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptakskravet. 0,5 poeng pr 30 studiepoeng.

I søknadsweb finner du studiet under "Betaling og oppdrag" og "Fakultet for helse- og sosialvitenskap, vår 2022".

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studiet har ingen studieavgift i 2022, men studentene må betale semesteravgift. 

Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Ina Sandberg
Høgskolelektor