NVIVO – en metode for analyse av kvalitativt materiale i FoU-virksomhet

Kurset inngår som valgemne i doktorgradsutdanningene ved Høgskolen i Innlandet, og kan gi innpass på andre doktorgradsutdanninger. 

Studiested
Lillehammer
Studieform
Heltid
Studiepoeng
3
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August (Det er ikke opptak til dette emnet dette semesteret)
Pris
Kursavgift

Om forskerutdanningen

Programvaren NVIVO er et produkt som forskere og studenter kan bruke til å få kodet, analysert og framstilt kvalitativt forskningsmateriale. Det er en omfattende pakke som gjør det mulig å handtere mange typer kvalitative data som intervjuer, både som tekst, lyd og video, offentlig dokumenter, brev, videopptak av hendelser, aktiviteter på sosial medier og mye mer. 

Kurset innledes av oversiktsforelesninger, og drives fram gjennom øvelser og diskusjon om de enkelte kunnskaps-, ferdighets- og holdningsområder som er relevante. Undervisningen bygger dels på eksempelmateriale, men deltakerne skal også ha med eget materiale som det skal øves på.  

Kurset inngår som valgemne i doktorgradsutdanningene ved Høgskolen i Innlandet, og kan gi innpass på andre doktorgradsutdanninger. Engelsk er undervisningsspråk. 

Søknadsfrist og opptak

Det er ikke opptak til dette emnet dette semesteret. 

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

For søkere som ikke er registrert på et ph.d.-program eller er ansatt ved HINN er det en kursavgift på 3000 kroner. 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig